Duizenden slachtoffers overstroming Kerala (India) geholpen

Eind juli 2018 werd de Indiase deelstaat Kerala getroffen door hevige moessonregens. De gevolgen waren dramatisch: 498 mensen overleden door de overstromingen en meer dan 800.000 mensen moesten wegvluchten. De enorme regenval vernielde huizen, akkers, wegen en bruggen. De Emmanuel Hospital Association (EHA), een koepelorganisatie van christelijke ziekenhuizen in India, kwam direct in actie. Dankzij uw financiële steun konden zij maar liefst 1.065 getroffen gezinnen helpen met een eerste noodhulppakket en goede nazorg. 

De gevluchte gezinnen konden terecht in tentenkampen van de overheid. Ziekenhuisorganisatie EHA onderzocht samen met een lokale hulporganisatie en de lokale overheid waar en hoe zij het beste konden helpen. Ze besloten om zich te concentreren op veraf gelegen dorpen waar relatief veel arme mensen wonen. Juist die dorpen werden niet bereikt met andere hulpacties.

Eerste noodhulp
“Als eerste boden we direct noodhulp”, vertelt Shem Raomai, manager op het gebied van noodhulp bij rampen van EHA. “De overstroming had hele dorpen verwoest, waaronder ook veel waterputten. Dat leidde tot een gebrek aan schoon water. Daardoor was er gevaar voor een uitbraak van besmettelijke ziekten, overgebracht door ongedierte zoals ratten.” Via EHA en hun lokale partner kregen ruim 4.400 mensen schoon drinkwater. Ook ontvingen 1.065 getroffen gezinnen hulppakketten met daarin artikelen als desinfecterend middel, zeep, handdoeken, tentdoek en keukengerei.

 

 

 

Volledig verwoest
Naast deze eerste noodhulp is EHA van betekenis geweest bij de wederopbouw. Mensen konden toen het water gezakt was weer terug naar hun huizen, maar daar was in veel gevallen weinig van over… Shem Raomai: “Ruim 20.000 huizen raakten volledig verwoest door wateroverlast. Meer dan 300.000 boeren in het hele gebied waren getroffen door de ramp. Hun oogst helemaal verwoest, hun land onbruikbaar. Dat betekent geen inkomen; geen enkele manier om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze enorme klap en onzekerheid voor de toekomst bracht een aantal boeren ertoe zich van het leven te beroven.”

Opbouw
Dankzij uw giften konden slachtoffers van deze vreselijke natuurramp hulp krijgen om hun levens weer op te bouwen. EHA hielp om waterputten, huizen en landbouwgrond te herstellen en bood onmisbare psychosociale nazorg. De organisatie trainde 74 vrijwilligers om slachtoffers bij te kunnen staan en psychosociale hulp te verlenen. Ook hielp EHA 65 families op weg met nieuwe manieren om te voorzien in hun levensonderhoud. Zoals het opzetten van een pluimveebedrijf of een vissenkwekerij. Ze leverden ook naaimachines (+ naailessen) en machines om touwen te knopen. Deze nieuwe vaardigheden en andere inkomstenbronnen maken de mensen economisch minder kwetsbaar bij een volgende ramp.

Extra nazorg
Dankzij de geweldige steun vanuit Nederland kwam er meer geld binnen dan verwacht. India Mission | Verre Naasten, de GZB, het CGK-deputaatschap Diaconaat en diverse lokale GKv-kerken hoopten met elkaar het werk van EHA met ruim 30.000 euro te kunnen steunen, maar daar kwam nog eens 10.000 euro extra bovenop. Met dit extra geld kan EHA nog een langere tijd, tot juni 2019, de nodige nazorg blijven bieden en nog meer slachtoffers helpen om hun levens weer op te pakken. Ook geeft de organisatie bijzonder waardevolle trainingen in deze natuurramp-gevoelige regio, waar mensen leren hoe ze zich kunnen voorbereiden op rampen. En wat ze het beste kunnen doen als dit nogmaals gebeurt.