MENU

Een nieuw kerkgebouw in Bangladesh

Isa E Church in Bangladesh (ICB) is een groeiend kerkgenootschap en was hard toe aan een twaalfde kerkgebouw. Want de Ghorpara-huisgemeente groeit en een eigen gebouw geeft veel mogelijkheden voor missionaire activiteiten in de regio. Mede door de financiële steun van Indonesië Mission | Verre Naasten, een particuliere sponsor én de ICB, staat er nu een kerkgebouw.

Isa E Church

Isa E Church is een kerkgenootschap dat werkt onder moslims in Bangladesh. De Ghorpara-gemeente ligt in Birganj Upazila, in het district Dinajpur. De 35 gezinnen die hier wonen, werken doorgaans in de landbouw om te kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften. Onder deze mensen zijn er 70 die lid zijn van de kerk. Tot voor kort hadden deze broers en zussen geen gebouw om God op zondag te aanbidden. Maar, sinds 1 september 2022 staat er een kerkgebouw en groeit de gemeente!

Velen komen tot geloof

Door aan te sluiten bij de religieuze context van de mensen laten de gemeenteleden Jezus zien in het dagelijks leven. Veel mensen komen hierdoor tot een levend geloof in Jezus. De gemeente groeit snel en telt nu al 100 leden. Het nieuwe kerkgebouw draagt eraan bij dat de ICB nog meer kansen ziet om te groeien. De gemeente kocht de grond en kon zelf de arbeid leveren voor de bouw. Indonesië Mission | Verre Naasten maakte door sponsoring van de bouwmaterialen de bouw mede mogelijk.

Kerkbladartikel en PowerPointpresentatie

Je kunt hieronder een kerkbladartikel en kant-en-klare PowerPointpresentatie downloaden om gemeenteleden te informeren over het mission-werk in Bangladesh.

Kerkbladartikel                        PowerPointpresentatie