MENU

E&R viert vijftigjarig jubileum met een nieuwe boost voor zomers evangelisatiewerk

De vereniging ‘Evangelisatie & Recreatie’, beter bekend als E&R, bestaat dit najaar vijftig jaar. Donderdag 6 oktober 2022 werd daar in een online viering bij stilgestaan. De afgelopen vijf decennia hoorden duizenden mensen via zomerse projecten van E&R over de Bijbelse boodschap van Jezus’ liefde. Het jubilerende E&R geeft dit mission-werk momenteel een nieuwe impuls met ‘E&R in de wijk’. Vanuit een samenwerking met Kerkpunt en Verre Naasten wil E&R lokale kerken stimuleren en faciliteren om in de eigen wijk invulling te geven aan missionaire zomerweken.

Dat meer mensen Jezus Christus leren kennen als hun Verlosser: het is al sinds oktober 1972 de drijfveer van de vereniging Evangelisatie & Recreatie (E&R). Dit najaar is het vijftig jaar geleden dat de vereniging (binnenkort stichting) werd opgericht vanuit het verlangen om de blijde boodschap van Gods liefde te verspreiden in Nederland. Vanaf het eerste zomerproject in het Zeeuwse Kortgene draaiden honderden christenen mee in E&R-teams op campings, van waaruit zij op allerlei manieren het Evangelie deelden.

Dankbaar vieren

E&R blikt met grote dankbaarheid terug op die vijftig jaar. Dankbaar is de stichting met name voor alle teamleden, betekenisvolle ontmoetingen, mooie activiteiten en goede gesprekken die er in al die jaren zijn geweest. Maar ook voor de zegen en het meeleven waardoor dit mission-werk vele mensen mocht bereiken. E&R heeft in vijftig jaar talloze harten geraakt: zowel van deelnemers die – vaak voor het eerst – hoorden over Jezus, als van teamleden die waardevolle ervaringen vanuit de zomerprojecten weer meebrachten naar hun eigen kerk. In de jubileumviering heeft deze dankbaarheid volop geklonken.

Een nieuwe impuls

Die beweging gaat nog steeds door en wil E&R ook de komende vijftig jaar voortzetten. Daarom geeft E&R hun mission-werk een nieuwe impuls met ‘E&R in de wijk’. Aan het begin van het jubileumjaar kwamen Kerkpunt en Verre Naasten langszij om hierin intensief met E&R op te trekken. Bedoeling van deze samenwerking is dat het de landelijke ondersteuning, toerusting en coördinatie van E&R versterkt. Zo hopen de drie organisaties er samen voor te zorgen dat de komende jaren meer E&R-teamleden aanhaken en lokale kerken geïnspireerd worden om missionair actief te worden, waarbij er mooie kansen liggen in wijken en buurten.

E&R in de wijk

Wat is dat dan, ‘E&R in de wijk’? Net als het vertrouwde campingwerk, staat ‘E&R in de wijk’ voor een ontspannen week in de zomervakantie met leuke activiteiten voor jong en oud. Met een kop koffie, een luisterend oor, een glimlach en een vriendelijk goedemorgen. Met een leuk activiteitenaanbod van sport, spel en creativiteit. Kortom, ‘er zijn’ voor wijkgenoten in wijken en buurten waarin zoveel eenzaamheid en verveling is. ‘E&R in de wijk’ brengt mensen bij elkaar. En het wijst mensen op Gods liefde. Zoals E&R-teamlid Eelko Kooistra uit Dordrecht zegt: “In allerlei buurten wonen mensen die ’s zomers helemaal niet op vakantie kunnen gaan. Dan is het extra mooi een weekje vrij te maken om iets te doen voor de wijk. Als team stralen we echt iets uit. We mogen een spiegel zijn van Gods liefde voor deze mensen.”

Op naar de volgende vijftig jaar

E&R streeft ernaar het E&R-werk de komende jaren een nieuwe boost te geven en daarin nog nadrukkelijker ‘van de kerken’ te laten zijn. Met ‘E&R in de wijk’ richt E&R zich op lokale initiatieven die in plaatselijke context uitgevoerd worden. Kerkpunt en Verre Naasten ondersteunen en faciliteren door aan te zwengelen, te financieren, support te bieden, materiaal te ontwikkelen en teamleden toe te rusten. Een eerste concreet doel? Twintig zomerprojecten in 2027, met tweehonderdvijftig betrokken teamleden en duizend donateurs (vrienden) die meeleven, meebidden en meefinancieren.