Evangelisatiewerk onder Somaliërs

Bid voor het evangelisatiewerk onder Somaliërs wereldwijd, via de media. Vanwege extremistisch geweld door moslims zijn er ook steeds meer moslims die twijfelen aan hun eigen godsdienst en op zoek gaan. Hier liggen kansen voor het evangelie. Bid voor mensen die hier werk van maken.