Giften en financiën

Hieronder vind je een aantal vragen over giften aan Verre Naasten en onze financiën. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@verrenaasten.nl of 038 427 04 10.

Zijn mijn giften voor Verre Naasten aftrekbaar?
Ja, Verre Naasten heeft een ANBI-status. Daarom mag u giften aan Verre Naasten aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Krijgt Verre Naasten subsidie van de overheid?
Verre Naasten is voor de uitvoering van haar werk afhankelijk van giften. Overheidssubsidie krijgen we heel beperkt. Dat komt vooral door onze missionaire/religieuze doelstelling: evangelieverkondiging. Meer weten over onze inkomstenbronnen; lees ons jaarverslag.

Waarom vraagt Verre Naasten vaak om machtigingen?
Door ons te machtigen, bespaar je ons veel bank- en verwerkingskosten. Daarnaast geef je ons met je machtiging zekerheid van jouw steun; die kunnen wij dan ook weer toezeggen aan onze partners. Een machtiging kun je altijd stopzetten. Daarvoor is één telefoontje of e-mail al voldoende. Ben je het niet eens met een incassering, dan kun je deze via je bank altijd laten terugstorten. We werken volgende de SEPA-richtlijnen.

Hoe controleert Verre Naasten of mijn gift goed terechtkomt?
We werken samen met lokale kerken en organisaties. Onze partners rapporteren meerdere keren per jaar over de voortgang en de resultaten. Ook wordt elke partner in principe minimaal één keer per twee jaar bezocht. Over de voortgang van projecten kun je lezen in onze nieuwsbrieven, op de website en in ons jaarverslag. Geef je een gift aan een specifiek project, dan garanderen we dat uw geld daar ook terecht komt. Ook beschikken we over diverse keurmerken, zoals de CBF-Erkenning en ISO. Bekijk hieronder ons CBF-Erkenningspaspoort:

Krijgt het bestuur van Verre Naasten betaald voor hun werk?
Nee. Bestuursleden ontvangen slechts vergoedingen voor gemaakte onkosten. Deze kosten zijn vooral reiskosten om bestuursvergaderingen bij te wonen. Daarnaast hebben leden van het bestuur op geen enkele wijze zakelijke relaties met Verre Naasten. Evenmin zijn er familierelaties binnen het bestuur.

Verre Naasten heeft ING als huisbankier, maar de ING blinkt niet uit in duurzaam investeren. Houdt Verre Naasten hier ook rekening mee?
Jazeker! De reguliere transacties lopen via onze huisbankier, ING. De reden daarvan is dat we bij de ING eenvoudig incasso’s laten uitvoeren, internationale betalingen uitvoeren en het geheel van transacties efficiënt kunnen laten verlopen.

Het tijdelijke overschot aan financiële middelen zet Verre Naasten zorgvuldig weg. Enerzijds denken we aan spreiding van risico’s door het geld bij meerdere banken onder te brengen. Anderzijds checken we zorgvuldig waar de banken het geld ‘onderbrengen’. Dat is de reden dat we een deel van het spaargeld bij Triodos hebben ondergebracht. Triodos is van oudsher een bank die investeert in duurzame, innoverende activiteiten (denk aan biologische landbouw, duurzame energie en microkredieten in ontwikkelingslanden).