Verre Naasten

Hieronder vind je een aantal vragen over onze organisatie. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@verrenaasten.nl of (038) 427 04 10.

Wat is Verre Naasten?
Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Wij ondersteunen GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Onze missie: geloof delen wereldwijd!

Wat is het doel van Verre Naasten?
Geloof delen wereldwijd, samen met en namens de GKv!

Hoe werkt Verre Naasten?
De GKv is een kerkverband dat oog wil hebben voor Gods wereldwijde werk. Zo ontstaan/ontstonden er contacten met buitenlandse kerken, die vaak uitgroeien tot relaties. In die relaties willen we echt samen optrekken; elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en met elkaar meeleven in vreugde en verdriet. Lees verder

Hoe is het mission-werk van de GKv georganiseerd?
Wij geloven dat mission start in de lokale kerk, dáár ligt de opdracht om het geloof te delen, wereldwijd. Voor de uitvoering van het mission-werk buitenland werken kerken vaak regionaal samen, daarbij ondersteund door Verre Naasten. Alle regionale samenwerkingsverbanden zijn vervolgens weer verenigd in een landelijk samenwerkingsverband. Zo willen we onderling kennis, ervaring en middelen delen om daarmee samen onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk te realiseren!

Wat is het verschil tussen een Regionaal Samenwerkingsverband Mission (bijv. India Mission of Zuid-Afrika Mission) en Verre Naasten?
Het is allereerst belangrijk vast te stellen dat ze allebei staan voor hetzelfde doel, namelijk: ‘geloof delen wereldwijd, in woorden en daden’ (= mission). Verder doen ze dat beide namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), waarbij ze binnen één geheel functioneren. Dat is het Landelijk Samenwerkingsverband voor GKv-mission. Lees verder

Helpt Verre Naasten alleen Gereformeerd Vrijgemaakte kerken (GKv) in het buitenland?
Nee, in het buitenland zijn er geen GKv-kerken zoals wij die kennen. We werken samen met kerkverbanden/organisaties waarmee wij ons verbonden voelen vanuit onze gereformeerde identiteit of waarmee wij deze kunnen delen.

Steunen jullie ook projecten in Nederland?
Nee, het mission-werk waar Verre Naasten bij betrokken is, richt zich op het buitenland. Overigens wordt in de Bijbel geen onderscheid gemaakt tussen zending (mission) dichtbij en ver(der) weg. Het gaat om het brengen van het goede nieuws, om het getuigen van Jezus. Het onderscheid dat in de loop van de kerkgeschiedenis is aangebracht (evangelisatie = binnenland en zending = buitenland) is eerder een praktisch dan een principieel onderscheid.

Verre Naasten is toch een ontwikkelingshulporganisatie?
Nee. Onze missie is geloof delen wereldwijd. Dat gebeurt echter in woord én daad. Wij geloven dat het een niet zonder de ander kan: het vertellen van het goede nieuws kan niet zonder daadwerkelijk in liefde bewogen te zijn en om te zien naar mensen in nood. Ontwikkelingshulp kan deel uitmaken van de ‘daad’, maar is geen doel op zich.

Hoeveel mensen werken er bij Verre Naasten?
Het mission-werk van de GKv is vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd door zo’n 1.000 vrijwilligers, daarbij ondersteund door Verre Naasten. Bij Verre Naasten werken 19 FTE (betaalde krachten).

Door medewerkers van Verre Naasten worden nogal wat vliegreizen gemaakt. Is dat niet heel belastend voor het milieu?
Inderdaad worden er vliegreizen gemaakt. We zijn ons bewust van de ecologische voetafdruk die daarmee gemoeid is en we willen hierin verantwoorde keuzes te maken. We maken dankbaar gebruik van alle technologische voorzieningen die er zijn en we zijn blij met de verdergaande digitalisering wereldwijd. Reizen worden alleen gemaakt wanneer nodig. Tegelijk is persoonlijk contact wezenlijk voor inzicht en betrokkenheid.  De CO2-uitstoot van de gemaakte vliegreizen compenseren we. Dat doen we door per vliegreis € 25,- te doneren aan het boomplantproject van onze partner Yakkersum op Soemba.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@verrenaasten.nl of (038) 427 04 10.