Verre Naasten

Hieronder vind je een aantal vragen over onze organisatie. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via: info@verrenaasten.nl of 038-427 04 10

Wat is Verre Naasten?
Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die Nederlandse kerken ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Dat doen we vanuit de missie: geloof delen wereldwijd!

Wat is het doel van Verre Naasten?
Geloof delen wereldwijd, samen met en namens kerken in Nederland!

Hoe werkt Verre Naasten?
Wij werken samen met kerken en kerkverbanden die oog (willen) hebben voor Gods wereldwijde werk. Daarbij zetten wij -de kerken, samen met Verre Naasten- in op contacten met buitenlandse kerken, die wij proberen te laten uitgroeien tot relaties. In die relaties willen we écht samen optrekken. Elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en met elkaar meeleven in vreugde en verdriet. Lees verder

Hoe is het mission-werk van Nederlandse partnerkerken van Verre Naasten georganiseerd?
Wij geloven dat mission start in de lokale kerk. Dáár ligt de opdracht om het geloof te delen, wereldwijd. Voor de uitvoering van het mission-werk buitenland werken kerken vaak regionaal samen, daarbij ondersteund door Verre Naasten. Alle regionale samenwerkingsverbanden zijn vervolgens weer verenigd in een landelijk samenwerkingsverband. Zo willen we onderling kennis, ervaring en middelen delen om daarmee samen onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk te realiseren!

Wat is het verschil tussen een Regionaal Samenwerkingsverband Mission (bijv. India Mission of Zuid-Afrika Mission) en Verre Naasten?
Het is allereerst belangrijk vast te stellen dat ze allebei staan voor hetzelfde doel, namelijk: geloof delen wereldwijd, in woorden en daden (= mission). Verder doen ze dat beide namens lokale kerken, die onderdeel zijn van kerkverbanden in Nederland. Daarbij functioneren de Regionale Samenwerkingsverbanden en Verre Naasten als één geheel: het Landelijk Samenwerkingsverband. Lees verder

Helpt Verre Naasten alleen Gereformeerd Vrijgemaakte kerken (GKv) in het buitenland?
Nee, zoals wij ook niet meer uitsluitend dé mission-organisatie van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerken in Nederland zijn. Bovendien zijn er in het buitenland niet tot nauwelijks GKv-kerken zoals wij die kennen. We werken daarom samen met kerkverbanden/organisaties waarmee wij ons verbonden voelen vanuit onze gereformeerde identiteit, of waarmee wij deze kunnen delen.

Steunen jullie ook projecten in Nederland?
Ja, sinds 2017 is dat een bewuste keuze. Dat doen wij omdat het steunen van binnenlandse projecten goed past bij onze missie: geloof delen wereldwijd – dus óók in Nederland. Bovendien groeit de noodzaak voor mission-werk in Nederland, nu de ontkerkelijking in ons land grote vormen aanneemt. Ook in eigen land kennen veel mensen Jezus niet (meer) als hun Redder. Op dit gegeven wil Verre Naasten reageren. Bovendien wordt in de Bijbel geen onderscheid gemaakt tussen mission (zending) dichtbij en ver(der) weg. Het gaat om het brengen van het goede nieuws; om het getuigen van Jezus. Het onderscheid dat in de loop van de kerkgeschiedenis is aangebracht (evangelisatie = binnenland en zending = buitenland) is eerder een praktisch dan een principieel onderscheid.

Verre Naasten is toch een ontwikkelingshulporganisatie?
Nee. Onze missie is geloof delen wereldwijd. Dat gebeurt echter in woord én daad. Wij geloven dat het een niet zonder de ander kan: het vertellen van het goede nieuws kan niet zonder daadwerkelijk in liefde bewogen te zijn en om te zien naar mensen in nood. Ontwikkelingshulp kan deel uitmaken van de ‘daad’, maar is geen doel op zich.

Hoeveel mensen werken er bij Verre Naasten?
Het mission-werk van onze partnerkerken in Nederland is grotendeels vrijwilligerswerk dat wordt uitgevoerd door zo’n 1.000 mensen, daarbij ondersteund door Verre Naasten. Bij Verre Naasten werken 19 fte (betaalde krachten).

Medewerkers van Verre Naasten maken nogal wat vliegreizen. Is dat niet heel belastend voor het milieu?
Inderdaad maken we vliegreizen. We zijn ons bewust van de ecologische voetafdruk die daarmee gemoeid is. Hierin willen we verantwoorde keuzes te maken. We maken dankbaar gebruik van alle technologische voorzieningen die er zijn, en we zijn blij met de verdergaande wereldwijde digitalisering. Dat maakt het mogelijk om contacten te leggen via diverse kanalen, zonder dat vliegreizen nodig zijn. Tegelijk is persoonlijk contact wezenlijk voor inzicht en betrokkenheid. De CO2-uitstoot van de gemaakte vliegreizen compenseren we. Dat doen we door per vliegreis € 25,- te doneren aan het boomplantproject van onze partner Yakkersum op Soemba. Verder geldt, dat reizen alleen worden gemaakt wanneer nodig.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via: info@verrenaasten.nl of 038-427 04 10