MENU

Gastleden vereniging Verre Naasten

De vereniging Verre Naasten heeft ook vier gastleden: bevlogen particuliere mission-organisaties met hun wortels in de NGK (en voorheen GKv), en een samenwerkingsrelatie met Verre Naasten. Gastleden zijn op dit moment:

Stichting Fundament

Stichting Fundament is er voor christenen in Oost-Europa. Stichting Fundament is een vrijwilligersorganisatie, vanuit de voormalige Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, die theologische ondersteuning biedt aan medechristenen in Midden- en Oost-Europa. Zo studeren er bijvoorbeeld theologen uit Oost-Europa aan de TU Kampen/Utrecht en is er financiële steun aan studenten en docenten. De stichting ondersteunt kerken in Oost-Europa bij verschillende activiteiten, zoals evangelisatie- en maatschappelijk werk. Stichting Fundament en Verre Naasten werken onder andere samen aan theologisch onderwijs. Kijk voor meer informatie op: www.stichting-fundament.nl.

Stichting Sizanani

In Zulu-taal staat het woord ‘Sizanani’ voor: laten we elkaar helpen. Iedereen, dichtbij, maar ook verder weg in de wereld. Stichting Sizanani zet zich in voor het Nqutu-district in Zuid-Afrika. Sizanani biedt medische en sociale ondersteuning, maar wil ook de zelfvoorziening bevorderen door middel van onderwijs en trainingen. Sizanani is nauw verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Zending in Nqutu (NGZN). Lees meer op www.sizanani.nl.

Vereniging Steun Oost-Soemba (SOS)

SOS verleent steun aan de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST) op Soemba in Indonesië en onderhoudt de contacten tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de GGBST. Al sinds 1877 zijn er christelijke kerken op Soemba, gestart door zendelingen. Intussen bestaat het kerkverband van de GGBST uit zo’n 35 kerkgemeenten, met ongeveer 25 dominees en evangelisten. Kijk voor meer informatie op: www.steun-oost-soemba.nl.

Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO)

SSRO ondersteunt de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland. Zo ondersteunt SSRO een aantal kleine gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. In Rankweil, Neuhofen, Wenen, Bazel en Graz organiseren broeders en zusters bijbelcursussen, internetuitzendingen, vrouwenkringen en kinderclubs. Zo brengt men het evangelie verder in een sterk geseculariseerde omgeving. De meeste gemeenten verwelkomden de afgelopen jaren nieuwe leden! Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at.

Onderstaande organisatie was tot 2023 gastlid van het Landelijk SamenwerkingsVerband (inmiddels vereniging Verre Naasten):

Commissie Steun MERF (MERF NL)

MERF International (Middle East Reformed Fellowship) wil het evangelie uitdragen in het Midden-Oosten. Daar steunen ze christenen en bekeerde moslims. Maar MERF is niet alleen actief in het Midden-Oosten. Ook in delen van Zuidwest-Afrika en Azië steunen zij lokale christenen. Dit doet MERF door radio-uitzendingen, bijbeltrainingen voor kerkleiders en diaconale hulp. De Commissie Steun MERF (verbonden aan GKv Meppel) werft in Nederland giften voor het werk van MERF International. In 2022 is de commissie gestopt met haar werkzaamheden en per 1 januari 2023 zijn alle activiteiten van MERF NL belegd bij Verre Naasten. MERF International maakt nu deel uit van het partner-netwerk van Verre Naasten.