MENU

Gastleden Landelijk Samenwerkingsverband Mission

Het Landelijk Samenwerkingsverband Mission heeft ook vier gastleden: bevlogen particuliere mission-organisaties met hun wortels in de GKv en NGK, en een samenwerkingsrelatie met Verre Naasten. Gastleden zijn op dit moment:

Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO)

SSRO ondersteunt de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland. Zo ondersteunt SSRO een aantal kleine gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. In Rankweil, Neuhofen, Wenen, Bazel en Graz organiseren broeders en zusters bijbelcursussen, internetuitzendingen, vrouwenkringen en kinderclubs. Zo brengt men het evangelie verder in een sterk geseculariseerde omgeving. De meeste gemeenten verwelkomden de afgelopen jaren nieuwe leden! Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at.

Stichting Fundament

Stichting Fundament is er voor christenen in Oost-Europa. Stichting Fundament is een vrijwilligersorganisatie, vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, die theologische ondersteuning biedt aan medechristenen in Midden- en Oost-Europa. Zo studeren er bijvoorbeeld theologen uit Oost-Europa in Kampen en is er financiële steun aan studenten en docenten. De stichting ondersteunt kerken in Oost-Europa bij verschillende activiteiten, zoals evangelisatie- en maatschappelijk werk. Stichting Fundament en Verre Naasten werken onder andere samen aan theologisch onderwijs. Kijk voor meer informatie op: www.stichting-fundament.nl.

Middle East Reformed Fellowship (MERF)

MERF wil het evangelie uitdragen in het Midden-Oosten. Daar steunen ze christenen en bekeerde moslims. Maar MERF is niet alleen actief in het Midden-Oosten. Ook in delen van Zuidwest-Afrika en Azië steunen zij de lokale christenen. Dit doen zij door radio uitzendingen, bijbeltrainingen voor kerkleiders en diaconale hulp. Kijk voor meer informatie op: www.merf.nl. Alle activiteiten van de MERF zijn vanaf 1 juli 2022 belegd bij Verre Naasten. Voor contact: info@verrenaasten.nl.

Vereniging Steun Oost-Soemba (SOS)

SOS verleent steun aan de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST) op Soemba in Indonesië en onderhoudt de contacten tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de GGBST. Al sinds 1877 zijn er christelijke kerken op Soemba, gestart door zendelingen. Intussen bestaat het kerkverband van de GGBST uit zo’n 35 kerkgemeenten, met ongeveer 25 dominees en evangelisten. Kijk voor meer informatie op: www.steun-oost-soemba.nl.