MENU

Gebedspunten India Mission maart 2023

Vanuit India ontvangen we regelmatig berichten. Soms goed nieuws en soms worden er zorgen gedeeld. Bid en dank je met ons mee? Je kunt ook vragen of er in de eredienst voorbede gedaan kan worden. Delen kan via het kerkblad of de nieuwsbrief van jouw gemeente.

We bidden en danken voor:

  • Bethel English School in district Kalimpong
  • Anugrah project in Herbertpur – Dehra Dun

Bethel English School in district Kalimpong

De Bethel English School staat in het grensgebied van Nepal en Bhutan. Dit is een Engelstalige school voor kinderen die van het omringende platteland komen. De school staat in het werkgebied van India Mission | Verre Naasten, waar onze zusterkerk de PFC (Presbyterian Free Church) actief is. Door de verbouw en uitbreiding van de school krijgen meer leerlingen les op een christelijke school, waardoor de kans op een beter leven groter wordt.

Dank voor de verbouw en de uitbreiding van de Bethel English School. Dankzij de financiële bijdragen van India Mission | Verre Naasten kan de bouw beginnen.

Bid je mee dat de bouwvakkers kracht van God ontvangen en veilig hun werk kunnen doen bij het uitbreiden van de Bethel English School?

Bid je mee dat de ouders, docenten en de directie van de Bethel English School kracht en wijsheid ontvangen om de kinderen tot Gods eer onderwijs te geven?

Anugrah-project in Herbertpur – Dehra Dun

Het Anugrah-complex ligt naast het christelijke ziekenhuis in Herbertpur, Noord-India. Dit ziekenhuis is een van de 20 christelijke ziekenhuizen die gesteund worden door India Mission | Verre Naasten. In het zorgcomplex worden gehandicapte kinderen opgevangen en  ontvangen ouders steun bij de opvoeding. Daarnaast is er revalidatietherapie en een werkplaats waar protheses en ergonomische aanpassingen gemaakt worden.

Dank dat het nieuwe opleidingscentrum voor verpleegkundigen in het Anugrah-gebouw klaar is.

Bid je mee om een zegen over de opleiding voor verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg? In India is dit een zeer achtergesteld werkgebied, dus deze verpleegkundigen zijn bijzonder welkom!

Collectefilmpje Bouw mee aan betere zorg in India