MENU

Gebedspunten India Mission november 2022

Vanuit India ontvangen we regelmatig berichten. Soms goed nieuws en soms worden er zorgen gedeeld. Bid en dank je met ons mee? Ook kun je vragen of er in de dienst voorbede gedaan kan worden. Je kunt deze punten natuurlijk ook delen via het kerkblad of nieuwsbrief van jouw gemeente.

We bidden en danken voor:

  • PFCCI – centraal India
  • HEF – Himalayan Evangelical Fellowship
  • Hariyo Kharka – Bijbelschool Kalimpong

Bid je mee of de Indiase overheid de aanvraag voor een nieuwe vergunning voor de buitenlandse financiële bijdragen wil honoreren?

Bid je mee voor een voorspoedige voortgang van de bouw van een nieuw kerkgebouw voor onze zusterkerk in Lakhnadon?

Bid je mee voor een spoedige vergunning voor het bouwen van een kerk in het gebied (Dindori district) waar aan een kerkplantingsproject wordt gewerkt?

Dank je voor het mooie moessonseizoen in Central India?

Dank je voor de groei van de studenten van de mission-school van de PFCC in Chhapara en dat God een zegen geeft over het evangelisatiewerk?

Bid je mee voor het werk van onze partners van de HEF (Himalayan Evangelical Fellowship) en dat God hun toerustings- en leiderschapstrainingen wil zegenen?

Bid je mee dat het werk van de Hariyo Kharka (Green meadows) Bijbelschool verder mag groeien en er goede bibliotheek kan worden ingericht?

Bid je mee om een zegen over het 12 daagse toerustingskamp voor de jongeren in het werkgebied van de HEF?

Dank je dat God ds. Mathusela Limboo en zijn team van de bijbelschool Hariyo Kharka kracht geeft om al dit werk te doen?