MENU

Noodhulpfonds Kerken Helpen Kerken start actie: Gelukkig Nieuwjaar?

Gelukkig nieuwjaar! Dat is voor miljoenen mensen maar de vraag. Door de wereldwijde inflatie komen steeds meer mensen in de problemen. Lokale partner-kerken doen wat ze kunnen om hulp te bieden, maar worden zelf ook getroffen door de toenemende armoede. Kerkenhelpenkerken.nl, het noodhulp-initiatief van de GZB, het CGK-diaconaat en Verre Naasten is daarom de actie ‘Gelukkig nieuwjaar?’ gestart.

De prijzen voor voedsel en energie rijzen de pan uit. Dat raakt vooral mensen die toch al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Arme Albanezen, Sri Lankanen, Soedanezen en Venezolanen eten ongekookt voedsel en wassen hun kleding minder vaak om brandstof te besparen. Miljoenen mensen slaan noodgedwongen maaltijden over. Ze laten ziekten onbehandeld, hebben geen geld voor het openbaar vervoer om naar hun werk te gaan en moeten kiezen of ze medicijnen kopen of maïs. Voor hen geen gelukkig nieuwjaar.

Jonge kinderen de dupe

Naast de wereldwijde inflatie lijden Kenia, Somalië en Ethiopië ook nog eens onder extreme droogte. Gemeenteleden van de Reformed Church of East Africa, partner-kerken van Verre Naasten en de GZB in Kenia, deelt kleding uit aan arme, hongerige gezinnen én een deel van hun eigen maïsoogst. Dominee Luka Ariko constateert dat de tekorten in Kenia alarmerend groot zijn en dat vooral jonge kinderen daarvan de dupe zijn. Hij wil graag extra geld inzetten om mensen in nood te voorzien van voedsel. Wereldwijd zijn zestig miljoen kinderen ondervoed en ze kunnen niet naar school omdat hun ouders de schoolkosten niet kunnen betalen.

God dankbaar

In Albanië deelt dominee Bledar Lilaj deze winter voedsel- en hygiënepakketten uit aan arme landgenoten. Kerkleden verzorgen, in samenwerking met een christelijke kliniek, gratis medische onderzoeken en pastorale gesprekken in afgelegen dorpen. Zo maken ze Gods liefde zichtbaar. De invalide Bujari en zijn eveneens invalide moeder Dile zijn blij met die hulp, want ze kunnen van hun uitkering de noodzakelijke ziekenhuisopnames en medicijnen niet langer meer betalen. “We zijn God dankbaar voor Zijn zorg.”

Gelukkig Nieuwjaar!

Gelukkig Nieuwjaar! Niet zomaar een loze kreet als we als kerken in Nederland de handen ineen slaan en tot zegen zijn voor mensen die leven in extreme armoede. De GZB, CGK en Verre Naasten roepen daarom Nederlandse christenen op om geld te doneren voor noodhulp, zodat gedupeerde gezinnen kunnen overleven. Help je ook mee?

Help wereldwijd kerken helpen! Maak ook een gift over:

  1. Met een Tikkie via Verre Naasten
  2. Via de website van Verre Naasten, o.v.v. Kerken Helpen Kerken, Gelukkig Nieuwjaar
  3. Via de website www.kerkenhelpenkerken.nl
  4. Of organiseer een collecte in jouw kerk. Klik hier voor een collectepresentatie van Kerken Helpen Kerken.