Gereformeerde kerken Soemba (C2020)

De GGRI in de provincie NTT heeft gemeenten in het oostelijke deel van Soemba, op het eilandje Savoe en in Kupang Indonesië Mission | Verre Naasten heeft de GGRI-NTT jaren gesteund bij het versterken van de zelfstandigheid van het kerkverband. Nu zijn er nog twee projecten waaraan een bijdrage wordt gegeven. 

Yakerssum 

Yakerrsum is een landbouwontwikkelingsorganisatie die verbonden is aan de kerk. Zij begeleiden groepen boeren, zodat zij worden gestimuleerd om goede methoden toe te passen. Het achterliggende doel is het creëren van voedselzekerheid en voldoende inkomsten voor gezinnen, zodat ze school, gezondheidszorg en kerkenwerk kunnen bekostigenYakerssum werkt in dorpen, waar ook een gemeente of samenkomst is van de GGRI-NTT. Door middel van het werk met de boeren worden ook mensen van buiten de kerk bereikt. Zo speelt de landbouwdienstverlening een rol in het verspreiden van het goede nieuws. 

NTT CeriA 

Op Soemba is een team getraind om de CeriA vertelmethode verder te brengen. Dit team zorgt voor verspreiding van de materialen en traint zondagschool leiders in het gebruik van de CeriA vertelmethode.