Gereformeerde kerken in Zuid-India (C2020)

In het zuidoosten van India ligt de staat Tamil Nadu, de thuisbasis van de Gereformeerde kerken in Zuid India. Dit kleine kerkverband bestaat inmiddels uit een vijftal kerken en heeft hart voor het verspreiden van het goede nieuws. Ook besteden ze aandacht aan kerkelijk opbouwwerk, o.a. door een jaarlijkse conferentie. 

Deze kerk in Zuid-India is ontstaan in 1993 vanuit één gemeente en daarna volgden er snel anderen. In woord en daad delen de leden hun geloof. Zo is er evangelisatie via huiskringen en zijn de meeste kerken actief in sociaal werk, kindertehuizen en naschoolse opvang. Daarmee hopen ze ingangen te vinden. In de omgeving is er namelijk traditioneel veel weerstand tegen het christelijke geloof. De kerk heeft gemerkt dat harten geopend worden door de Geest, juist door dit sociale werk. 

Versterken

Veel aandacht is er ook voor capaciteitsversterkinghet versterken van de lokale kerken. Hiervoor zijn er jaarlijks gemeenteconferenties en uitwisselingsbezoeken met andere kerken en organisaties. Ook is er contact met predikanten van andere, onafhankelijke gemeentes. Maandelijks doen zij samen (Bijbel)studie en houden ze bemoedigingsbijeenkomsten.