Gerrit Knol: delen en genieten van wat God je geeft

Afgelopen weekend kregen we een verdrietig bericht. Gerrit Knol uit Berkum is zondagochtend overleden aan de gevolgen van kanker.

We kennen Gerrit als een warme, bevlogen man met een hart voor mission. Jarenlang is hij actief betrokken geweest bij Verre Naasten en de voorlopers daarvan. Eerst als uitgezondene naar Papoea – toen nog Irian Jaya –  voor sociaaleconomisch opbouwwerk.

Terug in Nederland ging hij aan de slag als voorlichter, met focus op de Overijsselse kerken en hun betrokkenheid bij het mission-werk in Indonesië. Mooie verhalen vertellen, aanpakken en organiseren, thuis ruimte bieden voor bijeenkomsten en vergaderingen, maar vooral anderen willen raken door te delen van Gods grote daden. Betrokken bij allerhande zaken, zoals ook onze DVN-dagen, met hand- en spandiensten. Altijd actief, en met zijn voeten-in-de-klei houding steeds op zoek naar praktische verbeteringen. En daarbij altijd openingen zien om mensen Gods liefde te laten proeven. Delend van wat hij ontving en blij en dankbaar genietend van wat God hem gaf.

Wat een groot verlies en gemis voor zijn vrouw Marijke, zijn kinderen en kleinkinderen, verdere familie en vrienden.

Ons gebed is bij hen allen.

Medewerkers Verre Naasten
Bestuur en communicatieteam Indonesië Mission | Verre Naasten