Geslaagde kick-off Maak Meer Marathon op Guido

Afgelopen maandag was het voor negen (eerste-) klassen van de GSG Guido in Amersfoort zover: de kick-off van de Maak Meer Marathon! De komende acht weken gaan zij hard aan de slag om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een landbouw- en gezondheidsproject in Noordoost-India. In dit gebied, dat vaak getroffen wordt door overstromingen en aardbevingen, bieden de lokale kerken trainingen en voorzieningen aan voor de arme boerenfamilies. Zo willen ze bijdragen aan betere levensomstandigheden én in woord en daad Gods liefde laten zien!

De eerstejaars voeren de komende twee maanden acties voor dit landbouw- en gezondheidsproject. Dit project werd in februari nog bezocht door 3 leerlingen van de Guido en 4 leerlingen van het Greijdanus Meppel, de winnaressen van een vorige Maak Meer Marathon. Zij zagen met eigen ogen hoe hard het geld nodig is en hoe de opbrengsten van de afgelopen acties zijn besteed!

Betere levensomstandigheden
Met de opbrengst van dit jaar wordt bijgedragen aan betere levensomstandigheden voor de dorpsbewoners; door toegang tot schoon drinkwater (via een nieuw watersysteem), meer toiletten en cursussen over persoonlijke hygiëne, gezonde voeding en een goede levensstijl. Daarnaast faciliteert de kerk via dit project medicijnen en vaccinaties voor de dorpsbewoners. Een ander belangrijk doel is om meer voedsel en inkomen te creëren voor de boerenfamilies. Om dit te realiseren, krijgen de families bijvoorbeeld trainingen over het verbouwen en verkopen van groente en fruit. Gedurende het project wordt er samengewerkt met de inwoners uit de boerendorpen. Er wordt samen gekeken naar wat er nodig is en hoe dat bereikt kan worden.

Actieplatform
Voor de Maak Meer Marathon hebben de leerlingen actiepagina’s aangemaakt op het actieplatform. Met verschillende creatieve acties proberen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen. Het doel? Minimaal 25.000 euro vóór 1 juni 2018! Daarna krijgt de actie een passend, feestelijk einde!