Gesloten Gebieden

Met Gesloten Gebieden bedoelen we dat deel van de wereld waar de islamitische religie de hoofdreligie is. Het gaat met name over de landen rond de Middellandse Zee en de Rode Zee in het Nabije-Oosten, en over landen in Centraal-Azië.

Streng verboden

Wat veel moslimlanden met elkaar gemeen hebben, is dat het erg moeilijk en vaak ook streng verboden is om het christelijk geloof uit te dragen. In veel landen worden christenen met de nek aangekeken of gearresteerd zodra publiekelijk bekend is dat ze (actief) christen zijn. Gelovigen nemen dus een enorm risico door te kiezen voor Jezus. Om de bevrijdende boodschap van Gods evangelie ook in ‘gesloten gebieden’ bekend te maken, biedt Drenthe Mission | Verre Naasten steun aan Missiononaire Wereldwerkers. 

Missionaire Wereldwerkers

Door eenvoudigweg hun leven te delen met de mensen in hun directe omgeving of op een werkplekvalt op welke andere normen en waarden de basis vormen van bijvoorbeeld het gezinsleven van deze Wereldwerkers. Door verdiepende gesprekken, komen mensen dan op het spoor van Jezus. Deze tentenmakers worden financieel ondersteund via ons programma ‘Missionaire Wereldwerkers’. Vanuit veiligheidsoverwegingen kunnen hun namen en projecten niet bekend worden gemaakt.

Er zijn ook Missionaire Wereldwerkers die niet in gesloten gebieden werken.