MENU

Getuigenis uit Venezuela

Pastor Julio Guevara IRV Valencia Sur: We hebben gezien hoe God onze harten heeft getroost en ons heeft geholpen om door te gaan, ook al was de pandemie een zware tijd vanwege de vele doden, de angst en een tijd zonder gemeente. Zonder voorganger zitten was een van die harde klappen, juist veroorzaakt door de pandemie, maar God heeft ons niet in de steek gelaten en Zijn Woord aan Zijn gemeente gegeven.

Na enige tijd zonder gemeente te hebben gezeten, was de terugkeer naar de kerk een vernieuwende en stimulerende tijd voor ons. God heeft beetje bij beetje mensen aan onze gemeente toegevoegd en wij vertrouwen erop dat de Heer ons zal blijven helpen, verzorgen en leiden, zodat Zijn Koninkrijk in dit noodlijdende land vooruitkomt.

In dit kleine deel van de wereld dat in duisternis verkeert, hebben wij gezien hoe God zielen redt, hen tot zich trekt, ons zijn genade toont, nieuwe werkers doet opstaan, zijn mensen opleidt en hen helpt te groeien naar de maat van Jezus Christus. Hoewel wij vaak ontrouw zijn geweest, blijft God ongetwijfeld trouw. De Heer blijft werken in Venezuela en zal dat blijven doen tot eer van Zijn Naam.

Download kerkbladartikel