Mission-zondag: Ontdek Gods verhaal, mijn verhaal

Wil je ervaren hoe belangrijk verhalen vertellen is voor de verspreiding van het evangelie? Wil je je laten meevoeren in een verhaal over Gods werk? Wil je meer leren over het werk van het bijbelvertelproject CeriA en begrijpen hoe Indonesische kunst een rol speelt in de kerk? Laat je dan inspireren door een nieuw programma voor een eredienst, gebaseerd op het werk van het CeriA en vormgegeven door Indonesië Mission | Verre Naasten. Een invulling voor de mission-zondag in jullie gemeente, waar ook de kinderen enthousiast van worden. Dit verhaal wil je niet missen!

Wij bieden:

Gastdominee met bijzonder verhaal
In ‘Gods verhaal, mijn verhaal’ staat Gods woord centraal. Je leert luisteren naar wat God tegen je en krijgt handreikingen om daar je eigen verhaal van te maken. Om zo het verhaal, dus het geloof te delen. Verre Naasten heeft een aantal gastdominees beschikbaar, met elk een verhalende preek die hierbij aansluit. Deze preken zijn ook bijzonder geschikt voor kinderen, om hen te laten ervaren hoe God werkt over de hele wereld. Uw eigen dominee leidt de dienst en bereidt deze samen met de gastdominee voor.

Collecte voor CeriA 
Onvergetelijk vertellen over Gods grootheid: dat is de kern van het CeriA-vertelproject in Indonesië. Er worden trainingen gegeven om vertellers, zoals evangelisten en (zondagsschool)onderwijzers, te trainen in de CeriA-vertelmethode. Daarnaast worden er in dit project kijk- en vertelbijbeltjes gemaakt. Tijdens de dienst wordt er voor dit project gecollecteerd.

Praktische ondersteuning
Om jullie zo goed mogelijk van dienst te zijn, is er een draaiboek beschikbaar van de kerkdienst. Samen met jullie eigen predikant denken we vervolgens graag na over de verdere invulling van de dienst (denk hierbij aan liturgiesuggesties, filmpjes en een PowerPoint presentatie). Een vast onderdeel van de mission-zondag is een tentoonstelling van Indonesische kunst. Deze leveren wij bij jullie aan (schilderen en tafelezels).

Warmdraaien
Een drukbezette kerk vol met enthousiast gemeenteleden, dat zien we tijdens een mission-zondag natuurlijk graag! Om de gemeente voor te bereiden en nieuwsgierig te maken, hebben we daarom pr-materialen beschikbaar. Deze kunnen in de periode voor de dienst gebruikt worden.

Indonesische kunst in de kerk?
Voor de nieuwste vertelbijbeltjes hebben verschillende Indonesische kunstenaars een serie schilderijen gemaakt: 12 schilderijen die samen een Bijbelverhaal vertellen. Van deze originele schilderijenseries hebben we er een aantal in Nederland. Deze stellen we graag ter beschikking aan geïnteresseerde kerken. Zo’n schilderijenserie vormt niet alleen een mooie blikvanger in een gang of in een van de vergaderzalen, maar laat tegelijk iets zien van jullie betrokkenheid bij Indonesië. De originele, Indonesische schilderijen komen in permanente uitleen beschikbaar voor jullie kerkgebouw. De volgende series (12 schilderijen) zijn beschikbaar: de goede Herder, Hizkia, Abraham en Izaäk. Hieronder een impressie van de werken. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Anja Mijnheer via: a.mijnheer@verrenaasten.nl of 038-427 04 16.

De goede Herder

De goede Herder

Hizkia

Hizkia

Abraham en Izaäk

Abraham en Izaäk