Göncruszka, Talentschool en kleuterschool

De Talentschool is een christelijke school voor basisvorming. Christenen in Göncruszka zetten zich hiervoor in. Onderwijs aan de ‘Talentschool’ ligt in het verlengde van het werk in VilmányZe bieden geborgenheid en continuïteit, waarbij Roma-kinderen en andere kinderen even belangrijk zijn. School en Gemeenschapshuis willen geloofwaardig zijn. Dit stelt zware eisen aan de projectleiding en het team.

Leerlingenvervoer

De ‘Talent-basisschool’ is er ook voor dorpen in de regio. Het aantal leerlingen neemt toe. Ze komen nu uit twaalf dorpen in de omgeving. Ze worden opgehaald met een schoolbusje. Samen met Fundament steunt Verre Naasten dit leerlingenvervoer. Het is de enige manier om de kinderen op school te krijgen.