Greet Euwema: trouw zijn en volhouden

Afgelopen maandag bereikte ons het verdrietige bericht dat Greet Euwema uit Buitenpost is overleden. Slechts enkele dagen eerder was ze opgenomen in een hospice in Bergum, nadat onderzoeken hadden uitgewezen dat ze plotseling ernstig ziek was. Greet Euwema is op 81-jarige leeftijd Thuis geroepen door haar hemelse Vader. 

In 1967 ging Greet Euwema als verpleegkundige aan de slag in Boma, op Irian Jaya (Papoea). Zuster Euwema werd destijds uitgezonden door de vereniging Mesoz (medische- en schooldienst op GKv-zendingsterrein), één van de voorlopers van Verre Naasten . In Boma werkte toen ds. Koos van der Velden als zendeling; hij woonde er samen met z’n vrouw Cathy en hun kinderen.

In die beginjaren moest het medisch werk zich nog echt ontwikkelen, zowel qua kennis als beschikbare (genees)middelen. Dat vroeg in die pioniersfase veel geduld en trouw van de verpleegkundigen, net als improvisatietalent en een stuk nuchterheid. Maar dat was aan Greet Euwema wel besteed.

In latere jaren kwam het medische werk echt tot ontwikkeling. Ook de voorlichtingsacties van Greet en haar collega Jannie Velvis waren daarbij behulpzaam. Net als het opleiden van medische helpers, onder de Papoea’s. Voor de zendelingsgezinnen was Greet een trouwe helper, zoals voor de familie Jouk en Mies Kruidhof in Tiau. Haar oprechte belangstelling en ontspannende lach maakten haar geliefd.

In 1978 vertrok Greet Euwema weer richting Nederland. Bij haar afscheid bij Mesoz klonken lovende woorden: “U heeft een bijzonder scherp medisch verstand en u bent één van de weinige verpleegkundigen die het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde kunt lezen en het dan ook nog snapt.”

Terug in Nederland gaat zuster Euwema wonen in Buitenpost en werkte daar nog heel wat jaren als wijkverpleegster (zuster) in de gemeente Achtkarspelen. Net als op Papoea, is ze altijd actief gebleven in het helpen van anderen. Zo was ze volop actief voor vluchtelingen en asielzoekers, vooral voor moeders en kinderen. Heel wat keren maakte ze ritjes naar de supermarkt, het ziekenhuis of hielp ze bij taallessen. De band met Indonesië heeft Greet ook nog een tijd onderhouden door een periode als deputaat Buitenlandse Betrekkingen (BBK) actief te zijn.

Ons gebed is bij allen in de kring rond Greet Euwema.

Greet Euwema en collega Annie Havinga, in Kouh