Groningen Mission | Verre Naasten

Wereldwijd kennen 2 op de 3 mensen Jezus niet als hun persoonlijke Redder en Verlosser. Daarom ondersteunt Groningen Mission | Verre Naasten lokale kerken en christelijke organisaties in Europa die de bevrijdende boodschap van Jezus in hun omgeving uitdragen, in woorden en daden!

Informatie

Groningen Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van kerken in en rondom de stad Groningen (van oorsprong de GKv-classis Groningen), gericht op het ondersteunen en creëren van betrokkenheid bij mission in Europa. Op deze pagina vindt u meer informatie (historie, organisatie en bestuur, ANBI) over Groningen Mission | Verre Naasten, maar ook over de ondersteunde partners en projecten in Europa. Klik hieronder voor meer informatie over een specifiek onderdeel.