MENU

Over ons

Groningen Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van kerken in en rondom de stad Groningen, gericht op het ondersteunen van evangelisatie in Europa.

De reden dat Groningen Mission opereert in Europa is dat dit ooit christelijke Europa een van de meest geseculariseerde gebieden ter wereld is.

Het voordeel van Europa als werkgebied is de nabijheid. Dat zorgt ervoor dat we partners beter begrijpen en makkelijk eens afreizen om ze te helpen, ondersteunen of van ze te leren. Broers en zussen in Europa komen ook gemakkelijker eens in onze kerken op bezoek.

Daarbij is met name het begrip wederkerigheid voor Groningen Mission van groot belang. De oude visie op zending – ‘wij komen jullie vertellen hoe het zit’ – maakt nu plaats voor een houding van gelijkwaardigheid. Christenen in Nederland kunnen leren van mensen in landen om ons heen en andersom. Daarbij werkt Groningen Mission op allerlei plekken in Europa samen met lokale kerken en projecten met een missionaire doelstelling. In hun eigen omgeving delen die partners het geloof weer uit. De relatie is gelijkwaardig.

Daarbij loopt er financiële ondersteuning voor de partners in Europa, omdat de eigen achterban klein is of doordat extra geld nodig is om doelen te halen. Zowel qua financiële lasten als qua projectduur kiest Groningen Mission voor overzichtelijkheid. De vanzelfsprekendheid dat kerken jaren achter elkaar geld afdragen ‘voor de zending’ is verleden tijd. Daarom is maatwerk nodig, met duidelijk afgebakende partnerschappen en -projecten, qua kosten en qua tijdsduur.

Tot slot hebben onze partners en projecten een herkenbaar profiel (‘smoel’). Alleen zo kunnen Groninger kerkleden zich een concrete voorstelling kunnen maken van wat er gebeurt. Op die manier ontstaat betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de steun aan deze partners.

Projecten gekoppeld aan kerken

Ons verlangen is om met Europese kerken partnerschappen aan te gaan waarbij meeleven, gebed, geven en ontvangen een plek hebben. Daarbij proberen we partnerkerken en -projecten zoveel mogelijk te koppelen aan één specifieke kerk. Deze kerk onderhoudt zelf een relatie met de partnerkerk tot wederzijdse bemoediging en inspiratie. De rol van Groningen Mission is om als overkoepelend verband de voortgang binnen de partnerschappen en projecten te bewaken en garanderen.

Organisatie en bestuur

Klik hier voor aanvullende informatie over de organisatie, bestuursstructuur en verantwoording van Groningen Mission | Verre Naasten.

« Terug naar Groningen Mission | Verre Naasten

Afscheid van Indonesië

De Groninger kerken ondersteunden tot en met 2018 evangelisatieprojecten in Indonesië, onder de vlag van de Groninger Zendingsdeputaten. Binnen het Litindo-project werd theologische literatuur geschreven, vertaald en gepubliceerd voor kerken en theologische opleidingen in Indonesië. Aan deze ondersteuning kwam in september 2018 een einde. Het vertaalproject droeg Nederland over aan de Free Reformed Churches of Australia.

De Groninger kerken verlegden vervolgens hun focus naar Europa. De Groninger Zendingsdeputaten werden opgeheven en de gezamenlijke kerken traden toe tot het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Dit leidde tot de oprichting van Groningen Mission | Verre Naasten in 2018.