MENU

Over ons

Groningen Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van kerken in en rondom de stad Groningen, gericht op het ondersteunen van mission in Europa.

Afscheid van Indonesië

Verschillende Groninger kerken ondersteunden tot en met 2018 mission-projecten in Indonesië, onder de vlag van de Groninger Zendingsdeputaten. Aan deze ondersteuning kwam op in september 2018 een einde, met de overdracht van het Litindo-vertaalproject aan de Free Reformed Churches of Australia. (Binnen het Litindo-project werd theologische literatuur geschreven, vertaald en gepubliceerd voor kerken en theologische opleidingen in Indonesië.)

Het ‘gat’ dat ontstond door het afronden van Litindo moest worden gevuld met nieuwe mission-partners en -projecten. Een logisch moment bovendien, om de Groninger Zendingsdeputaten op te heffen en als gezamenlijke kerken toe te treden tot het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Dit leidde tot de oprichting van Groningen Mission | Verre Naasten.

Europa

Bij het nadenken over nieuwe mission-projecten – samen met Verre Naasten – viel de keus op Europa. Immers, ons ooit christelijke Europa – Nederland en Groningen inbegrepen – is één van de meest geseculariseerde gebieden ter wereld. Dit besef leidde binnen Groningen Mission | Verre Naasten tot een vernieuwde visie op mission, met als speerpunten:

1. Wat we als Groninger kerken ontvangen hebben – geloof, omzien naar elkaar, kennis, financiële middelen, ervaringen in kerk-zijn etc. – willen we delen. Tegelijkertijd verlangen we ernaar dat andere christenen ook hun gaven met ons delen. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid zijn belangrijk bij het aangaan van (nieuwe) mission-partnerschappen.

2. Nieuwe partnerschappen en projecten dienen een herkenbaar profiel (‘smoel’) te hebben, zodat de Groninger kerkleden zich een concrete voorstelling kunnen maken van wat er gebeurt. Zo ontstaat nl. betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de steun aan deze partners.

3. Nieuwe partnerschappen en projecten richten zich op landen en kerken dichtbij. Mission begint nl. meer dan ooit aan de drempel van onze eigen kerken. Mission-werk zal daarom steeds meer verbonden worden aan en geïntegreerd worden met onze plaatselijke missionaire activiteiten.

4. Zowel qua financiële lasten als qua projectduur kiest Groningen Mission | Verre Naasten voor overzichtelijkheid. De vanzelfsprekendheid dat kerken jaren achter elkaar geld afdragen ‘voor de zending’ is verleden tijd. Daarom is maatwerk nodig, met duidelijk afgebakende partnerschappen en -projecten, qua kosten en qua tijdsduur.

Voortgang bewaken

Ons verlangen is om met Europese kerken partnerschappen aan te gaan waarbinnen meeleven, voorbidden, geven en ontvangen een plek hebben. Daarbij proberen we partnerkerken en -projecten zoveel mogelijk te koppelen aan één of enkele Groninger kerken. Deze kerken onderhouden dus zelf een relatie met de partnerkerk. De rol van Groningen Mission | Verre Naasten is dat het functioneert als overkoepelend verband, dat de voortgang van/binnen de projecten partnerschappen bewaakt en garandeert.