Partners en projecten in Europa

Groningen Mission | Verre Naasten ondersteunt verschillende Europese kerken en christelijke organisaties. (Oekraïne uitgezonderd, dat valt onder Oekraïne Zending.) Deze steun houdt niet alleen financiële ondersteuning in, maar vooral het aangaan van partnerschapsrelaties met deze kerken/organisaties in Europa. Binnen de partnerschappen krijgen meeleven, voorbidden, geven én ontvangen een plek.

Europese partners

Groningen Mission wil bijdragen aan de verkondiging van het evangelie in ons eigen werelddeel, in woorden én daden, samen met de Europese partners. Op dit moment zijn er partnerschappen in Albanië, Engeland, Letland, Spanje en Zweden. Bekijk de mission-partners en -projecten hieronder.