Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië steunt Verre Naasten het kerkelijk opbouwwerk van de Blackburn Evangelical Presbyterian Church. Deze kerk maakt deel uit van de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (EPCEW). De gemeente is, ondanks haar beperkte middelen, erg actief.