Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië steunt Groningen Mission | Verre Naasten het kerkelijk werk van de Blackburn Evangelical Presbyterian Church. Deze kerk maakt deel uit van de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (EPCEW). De gemeente is, ondanks haar beperkte middelen, erg actief. 

EPCEW Blackburn 

De kleine gereformeerde kerk in Blackburn wil het evangelie verspreiden in haar stad en buurt. Zij organiseren o.a. bijbelstudieavonden met de gemeente. De preken van de kerk worden online gezet en vaak beluisterd. 

Verre Naasten steunt de EPCEW Blackburn zodat zij een predikant kan onderhouden. Missionair werk is erg lastig in Engeland omdat mensen er niet voor lijken open te staanDesondanks evangeliseert de gemeente van Blackburn met goede moed en wil ze trouw zijn in het innemen van haar plek als bijbelgetrouwe kerk in een samenleving  die sterk is geseculariseerd en door de islam beïnvloed.

Thuis in de kerk

Garry Finnigan is lid van de EPCEW Blackburn, een kleine gereformeerde kerk in de stad Blackburn, ten noorden van Manchester. “Ik was net tot geloof gekomen toen ik na een paar weken voor het eerst in deze gemeente kwam. De preek van dominee Norman Green sloot perfect aan bij wat ik op dat moment nodig had. Ik voelde me meteen thuis in de kerk. Sindsdien ben ik niet meer weggegaan.” Garry doet samen met andere gemeenteleden aan straatevangelisatie in Blackburn.