Deel het vuur van Pinksteren!
Harmienke Jerphanion

Harmienke Jerphanion

Werkt onder internationale studenten in Tilburg, namens IFES

In Tilburg komen ieder jaar zo’n 2000 buitenlandse studenten wonen en studeren. Vaak zijn zij zoekend naar hun plek in de Nederlandse samenleving. Ook zoeken zij naar aansluiting bij onze kerken. IFES wil een ‘thuis’ voor deze studenten creëren. Verre Naasten ondersteunt dit mooie werk onder internationale studenten.

‘Buitenlandse studenten brengen een mooie dynamiek in de kerk’

“Ik ben actief als jongerenwerker onder internationale studenten in Tilburg, verbonden aan IFES. Dit werk doe ik omdat ik een passie heb voor God én voor jongeren. Een vuur dat in mij ontstond toen ik een jaar of 15-16 was. Dat is vrij jong, ja, maar ik weet nog goed dat ik in die periode écht ontdekte wie God voor mij wil zijn. Daardoor ging mijn geloof plotseling veel meer leven. Ik vond het zo bijzonder dat God een relatie met mij wil aangaan. Toen ontstond ook het gevoel: dit wil ik delen met de mensen om mij heen, want dit brengt echt vreugde. Hier wil ik een groot deel van mijn leven aan besteden! En dat doe ik nu dus ook.

Achter de voordeur

In Tilburg richt ik mij op het leggen van contact met christelijke én niet-christelijke studenten van buitenlandse komaf. Tussen de 10 en 15 procent van de universitaire studenten in Tilburg komt uit het buitenland. Dat komt neer op ruim 2000 internationale studenten per jaar, die hier wonen en studeren. Soms zijn ze hier een paar maanden, soms wel drie jaar. Voor de meesten van hen is Nederland een vreemd land. Ze moeten wennen aan onze cultuur en drukke manier van leven. Ook kom ik nogal wat christelijke studenten tegen voor wie het lastig is om in het seculiere Nederland hun geloof te beleven. De Nederlandse kijk op religie -iets dat vooral achter de voordeur moet blijven- is voor hen vreemd. Daarom weten ze niet hoe ze aansluiting kunnen krijgen met andere gelovigen in Nederland.

Thuis creëren

Voor deze studenten proberen wij een tijdelijk ‘thuis’ te creëren. Dat krijgt vorm via community’s waarin ze kunnen meedraaien. Er is ruimte om samen te eten, gesprekken te voeren en er zijn Bijbelstudies. Wie dat wil kan mee naar de Ontmoetingskerk (GKv), daar is iedere zondagochtend een ‘internationale’ dienst. Dat wil zeggen: je kunt de dienst dan in het Engels meeluisteren via een koptelefoon. Voorafgaand aan deze diensten zijn er ontmoetingsmomenten met koffie en thee. Dat helpt de studenten -hopelijk- om een plek in de kerk te vinden. Ook merk je dat de buitenlandse studenten iets toevoegen aan de kerk. Hun aanwezigheid en inbreng zorgt voor een heel mooie dynamiek in de gemeente.

Eenzaamheid

Eerder was het zo dat onze activiteiten vooral christelijke internationale studenten trok. Maar intussen komen er ook niet- of andersgelovigen. Dat kan gaan om studenten die meekomen met christelijke medestudenten, maar ook om studenten die eenzaam zijn en verbondenheid missen. Dat speelt vooral op, wanneer ze uit een cultuur komen waarin groepsgevoel een grote rol speelt. Dat maakt dat ze onze community’s erg waarderen. Het helpt ze om uit hun isolement te stappen.

Geloofsgesprekken

Mijn rol is die van mentor. Ik probeer een vertrouwensband met de studenten op te bouwen en een luisterend oor voor ze te zijn. Ook voer ik geloofsgesprekken met ze. Dat gaat gemakkelijker dan je zou denken. Buitenlandse studenten, ook de niet-christelijke, hebben een erg nieuwsgierige houding. Ze zijn heel open minded, meer dan Nederlandse jongeren. Vaak zitten ze vol vragen. Bovendien bevinden ze zich buiten hun comfort zone, in een voor hen nieuwe omgeving. Dat maakt de drempel laag om over je geloof te praten. Een gesprek over de lastigheden in het leven, mondt dan zomaar uit in een gesprek over God. Daar geniet ik erg van. Ik word blij als jongeren nieuwe dingen over zichzelf en over God ontdekken! Bovendien probeer ik steeds iets van Jezus te laten zien. Dat betekent: écht om jongeren te geven, zoals Jezus écht geeft om mensen.”

Sinds vorig jaar ondersteunt Verre Naasten verschillende missionaire- en kerkplantingsprojecten ín Nederland. Daar kiezen we bewust voor, vanuit onze missie: geloof delen wereldwijd, dus óók in Nederland! Immers, ook in eigen land kennen veel mensen Jezus niet (meer) als hun Verlosser. Op dat feit willen we als Verre Naasten reageren. Bovendien is het onze overtuiging, dat het contact met zoekers, bekeerlingen en andere culturen ons én onze kerken ten positieve verandert! Wilt u bijdragen aan het belangrijke mission-werk in eigen land? Geef uw gift via de onderstaande buttons!