Help: tweede corona-golf slaat hard toe in India

Corona slaat opnieuw hard om zich heen in India. Deze tweede golf – met een gemuteerde virusvariant – zorgt voor ongekende aantallen besmettingen. In de laatste weken zijn telkens records verbroken. 300.000 besmettingen per dag, 400.000… Waar gaat dit naar toe? Heer, ontferm U!

Diaconale corona-noodhulp
Het raakt ons – als betrokkenen bij India Mission | Verre Naasten – om onze geliefden in India zo te zien lijden. In ons directe netwerk zijn veel mensen ziek en worden we stilgezet door berichten van overlijden. De ziekenhuisorganisatie Emmanuel Hospital Association (EHA) gebruikt al haar 20 ziekenhuizen voor de opvang van COVID-patiënten. Verschillende van onze partner-kerken geven voedselpakketten aan dagloners: mensen die door de nieuwe lockdown direct weer zonder werk zijn komen te zitten. Wat er op een dag binnenkomt aan geld, wordt direct omgezet in eten. Als dat ritme stopt, betekent dat voor deze mensen direct honger. Een ander probleem is dat mensen voor werk vaak enorme afstanden reizen. Ze zijn de binding met hun eigen omgeving kwijtgeraakt en menen dat er alleen inkomen wacht in de grote steden.

Tegelijk: investeren in weerbaarheid
Als India Mission I Verre Naasten gaan we in de komende maanden opnieuw aan de slag om via onze partners noodhulp te verlenen in deze nijpende situatie. Tegelijkertijd werken onze partners (zoals de kerken in Mahya Pradesh, Maharatsra en Noordoost-India) aan het versterken van weerbaarheid. Want COVID-19 is niet zo maar de wereld uit. Hoe kunnen gemeenschappen functioneren in dit ‘nieuwe’ normaal? Eén van de problemen die onze partners aan willen pakken (en waar ze al ervaring mee hebben), is het verbeteren van de lokale leefomstandigheden en het openen van perspectief op werk in de eigen omgeving. Zo willen ze werken aan stabielere gemeenschappen, die daadwerkelijk iets proeven van het licht dat het Evangelie brengt in hun leven. En dat niet alleen in woorden, maar – zeker in deze tijd – ook in daden! Onze partner-kerken rusten daarom hun lokale gemeenten heel concreet toe om licht en zout te zijn in hun eigen omgeving. En dat kan – juist nu! – door te reageren op concrete noden in hun eigen omgeving. Daar dragen we vanuit India Mission | Verre Naasten graag aan bij.

Helpt u mee?
Uw gift voor het verlenen van noodhulp (uitdelen voedselpakketten) én opbouw (investeren in weerbaarheid) is meer dan nodig! Helpt u mee, zodat onze partners in India Jezus’ liefde kunnen delen, in woorden en daden? U kunt uw gift ook overmaken naar IBAN: NL31 INGB 0000 3636 00 van Verre Naasten, met vermelding Corona Noodhulp India. Geven kan ook via onderstaande knoppen.

Wilt u een collecte houden in uw kerk voor deze noodhulpactie? Dan hebben wij een PowerPoint-presentatie beschikbaar (klik hier).