MENU

Organiseer een mission-zondag

Ieder jaar houden tientallen kerken in Nederland een mission-zondag. Een speciale kerkdienst – of vaak een hele zondag – om samen de verbondenheid met de wereldwijde kerk te beleven en te vieren. Tijdens zo’n mission-zondag is er ruimte om getuigenissen te delen van broers en zussen in andere landen. Ook tijdens de preek en het gebed kan ruimschoots aandacht besteed worden aan de wereldwijde kerk. En voor de collecte zijn volop aansprekende projecten te bedenken. De praktijk leert dat veel kerkleden erg enthousiast reageren op een mission-zondag. Maar… hoe organiseer je nou zelf zo’n mission-zondag?

Wij helpen graag!

Vaak hebben wij gastpredikanten beschikbaar, soms zelfs uit het buitenland! En als dat laatste niet het geval is, dan zijn er in Nederland verschillende predikanten met mission-ervaring die graag komen preken. Wij ondersteunen graag met liturgie-suggesties, PowerPoint-presentaties, artikelen voor jullie kerkblad, nieuwsbrief of internet/intranet en – mits beschikbaar – mooie mission-video’s. Ook voor het kinderwerk helpen wij jullie uiteraard aan mooie materialen. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij jullie kerk om een collecte te houden voor één van onze mission- of hulpverleningsprojecten.

Afstemmen en regelen

Houd rekening met de volgende zaken die je moet afstemmen of regelen:

1. Overleg tijdig met de dienstdoende predikant om de inhoud van de dienst af te stemmen.
2. Overleg met de diaconie over de bestemming van de collecte.
3. Overleg eventueel met het kinderwerk over hun wensen, behoeften en de mogelijkheid om kindermaterialen over mission te gebruiken.
4. Informeer de gemeente twee weken voorafgaand aan de dienst over het thema en het collectedoel. Verre Naasten kan ondersteunen bij het kiezen van een geschikt collectedoel/-project en kan ondersteunende materialen aanleveren.
5. Deel tijdens de dienst verhalen van mensen uit het buitenland. Natuurlijk het liefst door buitenlandse gasten zelf, maar dat kan ook heel goed door iemand uit de gemeente die vanuit het hart betrokken is bij het werk. Hoe persoonlijker, hoe beter. Aan andere tip: vraag een predikant of contactpersoon van een buitenlandse partnerkerk om je een video met een boodschap of wens toe te sturen.

Gul geven in de collecte

Maak het voor de kerkleden makkelijk om gul te geven in de collecte. Dat kan via het rekeningnummer van de diaconie (of van Verre Naasten), maar ook via bekende collecte-apps als Givt of Scipio (als jullie gemeente deze gebruikt). Een ander handig kanaal is Tikkie. Zeker als jullie jongeren willen motiveren om óók te geven (…en dat willen ze best!), werkt een Tikkie heel handig. Ook hierbij kan Verre Naasten ondersteunen. Organiseer je dit liever zelf… wees dan niet te bescheiden wat betreft het bedrag dat je vraagt. Of laat het bedrag open, zodat de kerkleden dit zelf kunnen invullen.

Geen eenmalige actie

Mission-zondagen leiden soms tot prachtige dingen. Zoals in de GKv van Dordrecht, dat in het voorjaar van 2020 met een collecte en aanvullende fondsenwerving bijna € 5.000 ophaalde voor corona-noodhulp in India. Realiseer je echter, dat zo’n opbrengst nooit het resultaat is van een eenmalige actie. Want, in de gemeente van Dordrecht werd regelmatig aandacht gevraagd voor India. Indiase gasten hadden de gemeente bezocht, jongeren hadden plannen voor een jongerenreis naar India en in de nieuwsbrief van de kerk stonden regelmatig updates over het mission-werk. Ook neemt de predikant de wereldwijde kerk met regelmaat mee in zijn gebeden en voorbede. Al deze dingen, in combinatie met de urgentie en nood van de mensen in India, leidden tot deze collecteopbrengst.

Schakel ons in!

Kortom, een speciale mission-zondag is een prachtige manier om de hele gemeente te betrekken bij het mission-werk. Je gaat je samen bewust onderdeel voelen van Gods wereldwijde kerk! Wil jouw kerkgemeente een mission-zondag organiseren? Schakel ons dan gerust in. Neem contact met ons op.

« Terug naar Help mee