MENU

Geef via een schenkingsovereenkomst

Wil je een gift doen aan Verre Naasten en maximaal profiteren van fiscaal voordeel? Daar zijn we blij mee! Het voordeel: jij betaalt minder belasting en wij hebben meer zicht op hoeveel giften we kunnen verwachten.

Omdat Verre Naasten een ANBI-status heeft, zijn jouw giften fiscaal aftrekbaar. Aan je giftenaftrek bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting zit wel een onder- en bovengrens. Door vooraf vast te leggen hoeveel je de komende 5 jaar geeft, geldt die boven- en ondergrens niet. Je kunt dan het hele giftbedrag aftrekken van je belastbaar inkomen.

« Terug naar Help mee
Download het formulier voor de schenkingsovereenkomst

Schenkingsovereenkomst

Voor het volledig aftrekken van je periodieke giften is een schenkingsovereenkomst nodig. In zo’n schriftelijke overeenkomst bepaal je welk vast en gelijkmatig bedrag je de komende jaren aan Verre Naasten wilt schenken. Verder leg je vast voor hoelang je de schenkingsovereenkomst aangaat. Dat moet minimaal vijf jaar zijn. Uiteraard bepaal jij zelf de frequentie van uw gift (per maand, kwartaal of bijvoorbeeld per jaar); het totale ‘jaarbedrag’ leg je voor minimaal 5 jaar vast in de schenkingsovereenkomst.

Met een periodieke schenking:

  • profiteer je maximaal van het belastingvoordeel;
  • ontvang je tot wel 52% van jouw gift terug van de Belastingdienst (afhankelijk van je persoonlijke situatie);
  • kun je jouw netto gift verhogen, zonder dat het jou meer kost;
  • schenk je minimaal 5 jaar lang hetzelfde bedrag;
  • zijn giften kleiner dan 1% en hoger dan 10% van je belastbaar inkomen ook volledig aftrekbaar (zonder schenkingsovereenkomst niet).

Per 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenkingsovereenkomst niet meer te worden opgemaakt door de notaris.

Periodiek schenken aan Verre Naasten

Hoe het werkt? Je kunt hier het formulier ‘Schenkingsovereenkomst’ downloaden. Vul de gevraagde onderdelen van de overeenkomst in, onderteken de overeenkomst en stuur het exemplaar naar Verre Naasten. Vervolgens krijgt u het exemplaar retour, ondertekend door Verre Naasten en voorzien van een schenkingsnummer. Bewaar het ondertekende exemplaar van de schenkingsovereenkomst in uw administratie: bij controle van uw belastingaangifte kan de Belastingdienst de ondertekende schenkingsovereenkomst opvragen.

ANBI en CBF-Erkenning

Zoals gezegd is Verre Naasten door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook hebben wij de CBF-Erkenning, een keurmerk voor goede doelen. Lees hier wat dit betekent.

Meer weten?

Heb je nog vragen over het opstellen van een schenkingsovereenkomst? Of wil je overleggen over de bestemming van jouw gift? Je kunt hiervoor contact opnemen met Arjan Woertink, hoofd Communicatie & Fondsenwerving bij Verre Naasten. Bel 038-427 04 10 of stuur een e-mail naar a.woertink@verrenaasten.nl

Stuur een e-mail