Help: onze broers en zussen in Centraal-Afrika zijn in nood!

Onze broers en zussen in Centraal-Afrika hebben het ontzettend zwaar door de coronapandemie. Het aantal coronabesmettingen is de laatste tijd flink gestegen. Oeganda zit om die reden midden in een harde lockdown. Dat betekent dat scholen en kantoren dicht zijn en het niet is toegestaan om zomaar de straat op te gaan. Door de coronapandemie hadden vele Oegandezen al moeite om een inkomen te verdienen, nu is die kans vrijwel nihil. En geen inkomen betekent geen eten.

Corona-noodhulp
Terwijl het in Nederland steeds beter gaat en coronamaatregelen worden versoepeld, is de situatie in Oeganda ontzettend zwaar. Onze partner in Oeganda, de PCU, luidt dan ook de noodbel. Het is schrijnend om te horen dat veel kerkleden en hun buren honger lijden. Er is geen geld om eten te kopen. We hoorden over ouders die net schoolgeld hadden betaald voor hun kinderen die sinds een jaar eindelijk weer naar school mochten. Vervolgens zijn de scholen weer gesloten en kunnen de ouders geen inkomen meer verdienen en dus ook geen eten kopen. Als Utrechtse kerken voelen we ons zeer betrokken bij onze broers en zussen in Oeganda en andere partners in Centraal-Afrika. Het raakt ons dat zij in deze moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven.

Helpt u mee?
De PCU in Oeganda heeft ons om hulp gevraagd om voedsel- en hygiënepakketten te kunnen uitdelen aan kerkleden en hun naaste buren. We hopen dat u hen en onze andere partners in Centraal-Afrika ruimhartig wilt helpen. We willen met onze woorden en daden iets van Jezus’ liefde laten zien aan onze broers en zussen in Afrika. Voor bijvoorbeeld 25,00 euro kan één persoon een maand eten. Geeft u een gift voor noodhulp? U kunt ook een gift overmaken naar IBAN: NL31 INGB 0000 3636 00 van Verre Naasten, met vermelding Corona Noodhulp Centraal-Afrika. Of geef via de onderstaande knoppen.

Wilt u een collecte houden in uw kerk voor deze noodhulpactie? Dan hebben wij een PowerPoint-presentatie beschikbaar.