‘Het is niet eenvoudig om God hier te dienen’

Je geloof praktisch uitleven. Dat is precies wat de Indiase dominee Stephan en zijn vrouw Angel doen. Gedreven door Gods liefde bieden ze hulp aan zigeunerfamilies in hun directe omgeving. En met resultaat!

“Mijn vrouw Angel en ik komen uit Tamil Nadu en wonen dicht bij Bangalore”, vertelt dominee Stephan. “We werken onder de zigeuners, hele arme mensen. Van de families die we helpen, komen er drie zigeunergezinnen bij ons in de gemeente. Wat we doen? We helpen zestien kinderen met schoolgeld en naschoolse opvang. Ook geven we oudere mensen eens per week een maaltijd. Deze mensen zijn oud, kunnen niet werken en hebben vaak honger. Maar we geven niet alleen echt voedsel, tijdens onze wekelijkse gebedsgroep ontvangen zij ook geestelijk voedsel, we vinden het echt belangrijk dat ze beide krijgen!”

Geroepen
Zijn vrouw Angel vult hem enthousiast aan: “Toen Stephan en ik trouwden in 2005, startte ons werk onder de zigeuners. Ook werkte ik in het onderwijs. Na de geboorte van ons tweede kind besloot ik volledig voor de kerk te gaan werken: Ik voel me geroepen door God om voor Hem aan de slag te gaan! Mijn ouders waren christenen. Ze hielpen mij om het geloof goed te begrijpen. Al toen ik klein was, las ik de Bijbel en leerde ik bidden. Ik kom hier oorspronkelijk niet vandaan en spreek geen Tamil. Mijn vader en moeder moedigen me aan om nu deze taal te leren, en het gaat steeds beter. Het is niet eenvoudig om God hier te dienen. Ons werk groeit wel steeds een beetje. Toen ik trouwde wist ik nog niet veel over evangelisatie, maar ik heb heel veel geleerd in de praktijk. Zo weet ik nu dat je de ouders bij het werk betrekt, door de kinderen te onderwijzen. We zijn nog een gemeente gestart. Door de zondagsschool zijn er daar nu al zeven gezinnen. En de vakantiebijbelschool wordt al door vijftig kinderen bezocht!”

Interview met Pastor Stephan en zijn vrouw Angel (werkzaam vanuit SIRC)

In het zuidoosten van India ligt de staat Tamil Nadu, de thuisbasis van de South India Reformed Churches (SIRC), een kleine kerkverband met zo’n 500 leden. In de afgelopen jaren sloten verschillende “independent gemeenten” zich aan bij de SIRC. Samen met Zuid India Mission ondersteunt Verre Naasten deze partner.