U bent hier: >> Hongersnood in Hoorn van Afrika

Hongersnood in Hoorn van Afrika

Op dit moment wordt de Hoorn van Afrika, waaronder Zuid-Soedan en Kenia, geconfronteerd met een zware hongersnood. De hongersnood is het gevolg van de aanhoudende droogte veroorzaakt door het weerfenomeen La Niña. Door sterfte onder het vee en mislukte oogsten is er voor miljoenen mensen sprake van voedseltekort. Die situatie verslechtert per dag!

Samen met Project 10 27, het diaconale programma van de GZB en de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn we een noodhulpactie gestart; onze lokale partnerkerken bieden ter plekke voedselhulp. De hulp is simpel, snel en efficiënt want de lokale kerken kennen de mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is.

Wil je bidden voor de slachtoffers van de hongersnood? Dat de hulp hen mag bereiken en dat zij daardoor ook iets van Gods liefde en zorg mogen ervaren? En wil je bidden voor de hulpverleners; voor kracht en doorzettingsvermogen?

Een gift geven kan hier.