Hoop brengen, dwars door de Chinese muur!

De hoop van Jezus’ liefde verspreiden, dat is waar de Taiwanese mediapartner van Verre Naasten naar verlangt. Dwars door alle moeiten en muren heen. Zelfs de ‘Great Firewall’ die het Chinese internet beschermt, mag daarin geen belemmering zijn. Dat vraagt om veel creativiteit vanuit Taiwan. Vanwege dit kat-en-muis-spel met de Chinese overheid kunnen we in dit artikel niet alle ins-en-outs delen. En er ook alleen maar wat algemene, toeristische foto’s uit China bij plaatsen. Maar onze Taiwanese partner laat zich er niet door ontmoedigen. Ze gaan stug door! Helpt u mee, zodat ze hun Bijbelstudies en preken kunnen blijven verspreiden via internet? Dwars door de muur!

Great Firewall
Muren bouwen, dat kunnen de Chinezen. Al eeuwen kronkelt de beroemde Chinese Muur – 6.000 kilometer lang! – van oost naar west. Gebouwd om het keizerrijk te beschermen tegen nomadische ruitervolkeren. China had een hoogontwikkelde beschaving, maar was ook vastberaden om zich van bedreigende invloeden af te zonderen. China was en blijft een gesloten land. Dat is wel ingewikkelder geworden in een wereld die door internet verbonden is. Vrije toegang tot informatie is nu de vijand voor China geworden. En daartegen kunnen muren van steen nooit hoog genoeg zijn. Dus investeert de overheid miljarden in wat de Great Firewall heet: een digitale Chinese muur. Die moderne muur betekent heel concreet internetcensuur: geen Engelstalige Wikipedia, het blokkeren van Google, Facebook, Instagram en Twitter. Een Nederlandse puber zou bijna niet meer weten hoe daar zonder te kunnen leven: in China is het de dagelijkse realiteit.

Taiwan
Vlak voor de kust van het vasteland van China ligt het opstandige eiland Taiwan. Taiwan – officieel Republiek China – stelt zich op als een onafhankelijk land. In tegenstelling tot de Volksrepubliek China is Taiwan een democratie en kent grote mate van vrijheid. Zo is er vrijheid van meningsuiting en zijn er vrije verkiezingen sinds de jaren ’80. Tegelijk zijn de verhoudingen met het Chinese vasteland gespannen: internationaal gezien ligt de onderlinge relatie onder een vergrootglas. Op het eiland Taiwan ondersteunt Verre Naasten sinds 2017 een mediaproject van een kerkelijke partner in de hoofdstad Taipei. Via hen worden Chineessprekenden over de hele wereld bereikt.

Diverse platforms
Het online project van onze Taiwanese mediapartner is ongeveer in 2014 begonnen. Via diverse online platforms verspreiden ze inspirerende video-preken, verdiepende blogs en colleges van diverse theologische instituten en boeiende literatuur uit de gereformeerde traditie. Alles keurig ondertiteld en vertaald, zodat Chineessprekende christenen uit de hele wereld ermee aan de slag kunnen.

Doorbreek de muur
Projectleider Joseph (vanwege veiligheidsredenen kunnen we niet zijn volledige naam vermelden) vertelt: ‘Ons dagelijks gebed is dat we muren kunnen doorbreken. En dan doel ik vooral op die online Great Firewall, om gaten te vinden daar doorheen te komen. Niet om de overheid achter die muur omver te gooien. Niet om het politieke systeem of de economie te ondermijnen. Maar om de boodschap van Jezus Christus door te laten breken in dat gesloten land’.

John Piper
In 2021 staan er – met financiële steun vanuit Verre Naasten – verschillende activiteiten gepland. Joseph vervolgt: ‘Al onze content, dat betekent alle inhoud van onze websites, willen we verplaatsen naar een cloud-omgeving. Met deze technische ingreep zijn we goed voorbereid op de toekomst. Want het is de bedoeling om onze Chineestalige preek-video’s in een soort Netflix-achtige omgeving te zetten. Video on demand is dat. Gebruikers kunnen de hele serie in één keer bekijken, en zo vaak als ze willen. Om extra kijkers te krijgen, gaan we onze video’s niet alleen ondertitelen in het Chinees, maar ook nasynchroniseren. We zijn blij dat we bijvoorbeeld een goede stemacteur hebben gevonden om de bekende, Amerikaanse prekenserie ‘Desiring God’ van John Piper in te spreken in het Chinees. Daarbij heeft het vasteland van China echt onze prioriteit. Want de berichten over religieuze vervolging nemen alsmaar toe… Zo horen we dat allerlei christelijke boeken verboden zijn, kerkgebouwen afgebroken worden, predikanten naar de gevangenis moeten, kerkleden onder controle van de politie staan, zendelingen het land niet meer in komen en seminaries hun deuren moeten sluiten. En dat neemt eigenlijk alleen maar toe. Dat betekent dat de rol van internet alleen maar toeneemt om onze geloofsgenoten te bereiken. De liefde van Christus is zó hard nodig in dat gesloten land!’

Geeft u ook voor het Chinese internetproject van onze Taiwanese mediapartner?

Brandstof: bid mee voor verre naasten

Ons gebed is één van de meest waardevolle dingen die we voor onze broers en zussen wereldwijd kunnen doen. Maar hoe bid je voor mensen die je niet kent, voor situaties waar je geen weet van hebt? Om daarbij te helpen, verstuurt Verre Naasten 4x per jaar de e-mailnieuwsbrief ‘Brandstof’. Deze nieuwsbrief omvat een inspirerend, indrukwekkend (levens)verhaal van een medechristen, ver weg of dichterbij. Ook reiken we een paar korte, praktische gebedspunten aan, aansluitend op de actualiteit. Dit maakt het makkelijker om te bidden voor geloofsgenoten wereldwijd. Het verhaal hiernaast, van Joseph uit Taiwan, staat in de Brandstof die wij in februari verstuurd hebben. Brandstof ook ontvangen?


Dit artikel verscheen in Missionair (februari 2021, nr. 1).
Foto Chinese muur: Jamie Street on Unsplash. Foto Taipei: Remi Yuan on Unsplash.