Houd een mission-collecte

Wilt u in de zondagse dienst een collecte houden voor het mission-werk? Heel fijn!

Zorg ervoor dat het mission-werk op het collecterooster staat. Uiteraard is het ook mogelijk om te collecteren voor een concreet project. Wij kunnen dan maatwerk materialen aanleveren, zoals een PowerPoint-presentatie en kerkbladartikel. Trek aan de bel bij de communicatie-contactpersonen van jouw mission (regionaal samenwerkingsverband). Of neem contact op met Verre Naasten: (038) 4270 410 / info@verrenaasten.nl.

Hier vindt u de algemene collectepowerpoint en het kerkbladartikel om de gemeente te informeren over het werk van Verre Naasten. En download hier een promo-filmpje over het GKv-mission-werk wereldwijd!