MENU

ICRC: over onderlinge versterking en bemoediging

Van 13-18 oktober 2022 is er een wereldwijde conferentie georganiseerd van de International Conference of Reformed Churches (ICRC). De conferentie werd gehouden in Windhoek, Namibië. Utrecht Mission | Verre Naasten deed een bijdrage om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Afrikaanse kerken de conferentie konden bezoeken.

Alhoewel de conferentie in Afrika gehouden werd, lukt het vaak niet om de reiskosten volledig vanuit eigen middelen te betalen. Daarom werd besloten om met Utrecht Mission | Verre Naasten bij te dragen in de kosten. Zodoende kon een aantal van onze partners uit Oeganda, Kenia en Congo de conferentie toch bezoeken. Er was ruimte voor mooie ontmoetingen en goede interculturele gesprekken. Zoals ds. Kabongo uit Congo onlangs verwoorde: “Het Woord verzoend onze culturele verschillen”.

De wereldwijde gereformeerde kerk

Henk Prins, coördinator van Partners & Programma’s | Verre Naasten, sprak hierover met David Kabaale van de PCU in Oeganda. David heeft de ICRC bezocht namens de PCU samen met twee andere leden van de PCU. Ze vonden het fijn om de conferentie te bezoeken, omdat ze zich daardoor deel voelden van een wereldwijde Gereformeerde Kerk. Ook de presentaties en discussies over “Theologisch onderwijs”, het onderwerp van de conferentie, waren boeiend en leerzaam.

Nieuwe contacten

Tijdens de conferentie kwam David in contact met Edwin Singh, delegatielid van een Gereformeerde Kerk in India. Ze hadden elkaar al een keer online ontmoet, tijdens een workshop over discipelschap. De betreffende discipelschapstraining in India was door Verre Naasten gefaciliteerd. De PCU wilde daar graag meer van weten en de ICRC bleek een mooie gelegenheid om hier verder over uit te wisselen.

Onderlinge versterking

Daarnaast heeft Edwin Singh de PCU in contact gebracht met een Keniaanse organisatie die dezelfde discipelschapstrainingen doet. In januari hoopt de Keniaanse coördinator van deze training een bezoek te brengen aan de PCU om te kijken hoe de PCU dit verder op kan pakken. Een mooie manier van onderlinge versterking en bemoediging tussen onze partners in het zuiden.

Download bovenstaand kerkbladartikel hier