MENU

"Ik voelde mij geroepen om gevangenen voor te bereiden op hun weg terug"

Edouard Nyituriki (51 jaar) uit Rwanda, student in Kampen.

Ik ben christelijk opgevoed, maar toen ik 19 was heb ik bewust voor Jezus gekozen. Ik was die avond samen met andere studenten en het Evangelie werd gedeeld. De Heilige Geest kwam in mijn hart, ik voelde mij hierna schuldig over al mijn zonden. Ik heb geknield en God om vergeving gevraagd. Toen heb ik besloten dat ik een heilig leven wil leiden met als doel om het eeuwige leven met God te hebben.

Ik haal veel kracht uit psalm 43: de Heer is mijn Herder. Ik steun op Zijn kracht. Als dominee breng ik het Evangelie op elke plek waar ik kom. Ik deel ook getuigenissen over wat God voor mij en mijn familie heeft gedaan. Het is goed om dit te doen omdat mensen door deze getuigenissen meer over God leren.

God is er altijd voor mij. Als ik blij ben, maar ook als ik moet huilen van alle ellende. Hij bemoedigt mij met Zijn stem. Naast het verspreiden van het Evangelie, voelde ik mij geroepen om gevangeniswerk te doen om gevangenen voor te bereiden op hun weg terug naar de gemeenschap. Als ik ben afgestudeerd, wil ik jongeren trainen om pastoraal werk te doen.