ANBI-verantwoording

India Mission | Verre Naasten valt als annexe instelling voor wat betreft het zijn van ANBI onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Dat betekent dat India Mission | Verre Naasten door de Belastingdienst wordt gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn alle giften aan India Mission | Verre Naasten aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Om de ANBI-status te ontvangen én te behouden, moet India Mission | Verre Naasten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het online beschikbaar stellen van specifieke informatie. Die voorwaarden zijn er om de transparantie en verantwoording van organisaties te stimuleren.

Bestuur en gegevens

Alle voor de ANBI-status van India Mission | Verre Naasten relevante gegevens vindt u hier.

KvK-nummer: 66669596
RSIN-nummer: 824246561

Beleid, jaarverslag en jaarrekening

India Mission | Verre Naasten is lid van het Landelijk Samenwerkingsverband (LSV) Mission. Klik hier voor:

Het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van het LSV Mission
Het jaarverslag + financiële verantwoording 2021 van India Mission | Verre Naasten