MENU

Dank- en gebedspunten

Vanuit India ontvangen we regelmatig berichten. Soms goed nieuws en soms worden er zorgen gedeeld. Bid en dank je met ons mee? Ook kun je vragen of er in de dienst voorbede gedaan kan worden. Je kunt deze punten natuurlijk ook delen via het kerkblad of nieuwsbrief van jouw gemeente.

Dank je mee?

Ondanks de toenemende druk vanuit de overheid en Hindoe-fundamentalistische groepen is er ook veel om voor te danken. Ds. Samit Mishra van de PFCCI vraagt om te danken voor de volgende punten:

  • Goede samenwerking tussen kerk en school in Lakhnadon en Chappara.
  • Het mission- en sociale werk van de vrouwengroepen van de kerk.
  • Het goed functioneren van het EHA ziekenhuis in Lakhnadon.

Bid je mee?

  • Dat de kerkbouw door mag gaan. Hindoe-fundamentalisten proberen de voortgang te blokkeren van de kerkbouwen in Lakhnadon en Nagpur.
  • Een zegen over de schoolexamens van de mission-school. Dat studenten een hoge score mogen halen op lijst van beste scholen in het district.
  • Nieuwe docenten en financiële ondersteuning van de mission-school in Lakhnadon.
  • Dat het nieuwe bestuur van de deelstaat Madhya Pradesh wijsheid mag ontvangen om recht en gelijkheid na te streven.

Onze partner de Presbyterian Theologicaal Seminary uit Dehradun (noorden van India) vraagt gebed voor:

  • de sprekers van de tweedaagse conferentie over Spiritueel Leven. Sommigen van hen zijn van de faculteit PTS en de sprekers moeten van ver komen. Bid voor hun reis en de voorbereidingen. Bid ook voor een goede spirituele verjonging voor iedereen.
  • Theological Students Fellowship is een studentenprogramma dat is opgezet door alle theologische hogescholen in de stad. Studenten van deze drie universiteiten komen één keer per jaar bij elkaar om samen te zijn. Bid voor dit programma en voor het opbouwen van goede relaties tussen hen allen. Dit jaar is NTC gastheer van het programma.
« Terug naar India Mission | Verre Naasten