MENU

Dank- en gebedspunten

Vanuit India ontvangen we regelmatig berichten. Soms goed nieuws en soms worden er zorgen gedeeld. Bid en dank je met ons mee? Ook kun je vragen of er in de dienst voorbede gedaan kan worden. Je kunt deze punten natuurlijk ook delen via het kerkblad of nieuwsbrief van jouw gemeente.

Bid je mee?

In de vorige nieuwsbrief is er aandacht gevraagd voor de situatie in Manipur (Noordoost-India). Op dit moment verslechtert de situatie met de dag en gebed blijft noodzakelijk. Op dagelijkse basis worden er door zogenaamde politieautoriteiten misdaden gepleegd. Zo staan er meerdere aanvallen gepland tijdens de oogsttijd en de christelijke feestdagen. Deze plunderingen vinden plaats onder het mom van onderzoek, maar heeft grote gevolgen. Mensen kunnen hierdoor hun rijstvelden niet bewerken waardoor de economische problemen nog groter worden. Ook worden veel inwoners in de getroffen gebieden gedwongen te verhuizen naar opvangkampen. Eén van de tribes, de Kuki-stam, bestaat grotendeels uit christenen, waaronder ook onze broers en zusters. Veel van hun huizen zijn verwoest waardoor ook zij moesten vluchten.

Na zeven maanden van geweld en onlusten is de situatie nog steeds niet verbeterd. Een lichtpuntje is dat er een vredesovereenkomst met één van de grootste militante groepen voorhanden lijkt. Er zijn echter nog andere bevrijdingsgroepen die strijden voor onafhankelijkheid van de centrale regering.

Dank je mee?

Dank voor de ziekenhuizen van de Emmanuel Hospital Association (EHA) die in verschillende arme (plattelands)gebieden in India werken. De EHA is een koepelorganisatie die bestaat uit zo’n twintig christelijke ziekenhuizen. Samen werken ze aan verbetering van de levensomstandigheden van de mensen. Dit doen ze door middel van zo’n veertig community-projecten, waar medewerkers zich liefdevol inzetten voor hun naasten. Zo getuigen ze van Jezus’ liefde, in woorden en daden.
India Mission | Verre Naasten ondersteunt dit werk.

Dank je mee?

Dank voor de zegen die rust op het werk van de artsen en verpleegkundigen van de EHA. Zij verbeteren de leefomstandigheden van de armste mensen in de Indiase samenleving, die nergens anders voor zorg terecht kunnen. Dank voor hun inzet in soms moeilijke omstandigheden.

« Terug naar India Mission | Verre Naasten