MENU

Om voor te danken en te biddag

Vanuit India ontvangen we regelmatig berichten. Soms goed nieuws en soms worden er zorgen gedeeld. Bid en dank je met ons mee? Ook kun je vragen of er in de dienst voorbede gedaan kan worden. Je kunt deze punten natuurlijk ook delen via het kerkblad of nieuwsbrief van jouw gemeente.

We danken en bidden voor:

  • Een geslaagde Internationale Conferentie;
  • De contacten met de voorgangers uit India;
  • Kerkplantingswerk in Lakhnadon;
  • Onrust en geweld in Manipur.

Dank je mee? 

Internationale Conferentie
Van 1 tot 13 juni 2023 is er weer een Internationale Conferentie gehouden op de Hogeschool Viaa in Zwolle. Zo’n 30 voorgangers van de missionaire contacten van de NGK/Verre Naasten wereldwijd namen deel aan de conferentie. Het programma van de conferentie bevatte een keur aan colleges, workshops en excursies. De voorgangers hebben zo hun kennis kunnen aanscherpen, van elkaar kunnen leren en zijn met een persoonlijk actieplan weer naar hun thuislanden teruggekeerd om daar hun werk vruchtbaar voort te zetten. We mochten ook voorgangers van onze missionaire contacten in India ontmoeten.

De contacten met de voorgangers uit India
Op de zondagen 4 en 11 juni mochten er in de NGK kerken verschillende buitenlandse conferentiegasten in de erediensten voorgaan. Na de dienst waren er ontmoetingen met de voorgangers en werden we geïnformeerd over het gemeenteleven en het evangelisatiewerk in India. Hierdoor is de geestelijke band met onze broers en zussen versterkt en heeft onze betrokkenheid een flinke boost gekregen.

Bid je mee?

Bid voor het kerkplantingswerk in Lakhnadon en de uitdagingen waar nieuwe christenen voor komen te staan, zoals een jonge weduwe die ondanks druk van haar familie toch besloten heeft om in Lakhnadon bij de kerk te blijven. Daar helpt ze mee les te geven aan kinderen op de zondagschool. Bid dat haar inspanningen gezegend mogen worden om een klein naaiatelier te openen om zo in haar eigen levensonderhoud en dat van haar kinderen te voorzien en ze niet gedwongen wordt terug te gaan naar haar niet-gelovige familie.

Bid je mee?

Bid voor de situatie in Manipur (Noordoost-India). Er wordt gevochten op straat, wat voor onveilige situaties zorgt. Winkels zijn in beperkte mate open, voedselvoorraden worden schaars en de prijzen gaan daardoor nog verder omhoog. Ook de internetverbindingen zijn weggevallen en scholen zijn dicht.

« Terug naar India Mission | Verre Naasten