Organisatie en bestuur

India Mission | Verre Naasten wordt aangestuurd door een bestuur, dat bestaat uit predikanten, kerkenraads- en/of kerkleden van lokale kerkgemeenten die aangesloten zijn bij het regionale samenwerkingsverband. Negen personen nemen op dit moment zitting in het bestuur:

 • Joost Sytsma, voorzitter
 • Dries van Dixhoorn, secretaris (e-mail)
 • Onno Roorda, penningmeester
 • Jan Brand
 • Sandra van Houts
 • Ko Jansen
 • Cees Timmers
 • Quintijn Schenkel, communicatie
 • Willem de Lange, communicatie

Ondersteuning

Het bestuur krijgt ondersteuning van een uitvoerende communicatiecommissie, die bestaat uit:

 • Tjerk Medemblik, secretaris (e-mail)
 • Charlotte Scholtens
 • Ediek Schutten, ook Naast-redactielid

Vanuit Verre Naasten wordt het bestuur ondersteund door:

 • Pieter Messelink, afdeling partners en programma’s (e-mail)
 • Jakolien Meas, afdeling partners en programma’s (e-mail)
 • Arjan Woertink, communicatie en fondsenwerving (e-mail)

Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid via een jaarverslag en een jaarrekening. Deze stukken kunt u hier inzien.