MENU

Partner uitgelicht: partner-kerken in Noordoost-India (RPCNEI)

De Reformed Presbyterian Church North East India (RPCNEI) is een gereformeerde kerk in Noordoost-India die enorm gedreven is in het verspreiden van het evangelie in woorden en daden. Hun focus ligt op meerdere stammen in Noordoost-India, gelegen in de heuvels van onder andere Manipur, Mizoram, Assam, Tripura en Meghalaya en de Falam-stammen in Myanmar.

De meeste gemeenten liggen in de deelstaat Manipur, waar nu al weken etnische onlusten zijn met veel ontheemden in vluchtelingenkampen tot gevolg. De RPCNEI heeft meteen noodhulp georganiseerd en dat tekent deze kerk. Ze hebben oog voor nood in hun omgeving. Door de jaren heen heeft India Mission | Verre Naasten de RPCNEI op verschillende gebieden kunnen helpen. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van een kerk in 2015 en een studie Master of Theology in 2017. Ook heeft India Mission | Verre Naasten in 2017  noodhulp geboden aan gebieden waar regelmatig overstromingen plaatsvinden. Maar er is natuurlijk veel meer gebeurd!

Groei

De RPCNEI is door de jaren heen hard gegroeid; in 1999 telde de kerk 5.000 leden, dit is in 2016 gegroeid naar 12.000 leden. Deze groei is onder andere te danken aan de inzet van evangelisatie met eigen middelen, maar ook door de diaconale activiteiten in landbouw en scholen die door India Mission | Verre Naasten gesteund werden. Daarnaast heeft de RPCNEI gewerkt aan capaciteitsversterking, zodat ze als organisatie sterk staan.

De RPCNEI heeft ook een hostel gebouwd in Rangkang. Het hostel is bedoeld om onderwijs aan de kinderen in Rangkang in te geven. Dit gemeenschapsgebouw biedt mogelijkheden voor studenten om te studeren in een rustige omgeving. In dit gebouw kunnen ze hun vaardigheden, talenten en spirituele groei voortzetten.

Geloof delen in eigen omgeving

De RPCNEI heeft vorig jaar verschillende activiteiten ondernomen. Zo zijn er in 107 kerken zogenaamde Faith promise campaigns georganiseerd. Deze campagnes zijn ervoor bedoeld om de gemeentes mee te laten werken in het missiewerk in hun eigen werkgebied.

De RPCNEI is blij te melden dat er vijf gemeentes zijn die naar een zogenoemde producer culture toe bewegen. Producer culture wil zeggen dat een gemeente door zijn acties laat zien dat ze niet alleen op zichzelf gericht zijn, maar dat ze ook naar buiten treden. Ze delen het geloof in hun eigen omgeving.

Life Transforming Program

Op dit moment is een van de projecten die India Mission | Verre Naasten steunt het Life Transforming Program. Dit programma focust zich op zes verschillende gebieden:

  • Versterking en ontwikkeling van de organisatie; positionering en ontwikkeling van leiderschap.
  • Kerkplanting en evangelisatie; kerkbouw, capaciteitsversterking lokale kerken en aannemen van veldwerkers.
  • Kerkversterking; promoten van Bijbelse theologie en dominees, evangelisten en broeders toerusten.
  • Vrouwenafdeling; capaciteitsversterking, trainingen, fondsenwerving.
  • Jongerenafdeling; muziek en zingen, bewustzijn vergroten door sporten, kampen en talenten gebruiken.
  • Kinderen; talenten gebruiken.

Kortom, de RPCNEI is een mooie partner waar we graag mee samenwerken. Er is nog veel potentie tot groei en India Mission | Verre Naasten draagt hier graag aan bij, in woord en daad!

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF)
« Terug naar India Mission | Verre Naasten