MENU

Schoenen om je hals…

Als je in India wordt geëerd, krijg je een bloemenslinger om je nek gehangen. Maar zodra je je schoenen in je hals krijgt, heeft dit een heel andere betekenis. Het wordt als zeer vernederend beschouwd. Afgelopen oktober overkwam dit een evangelist van onze partner in West-Bengal, de Kristalaya Mercy Mission (KMM). Daarbij werd hij vanwege zijn geloof ook nog eens in elkaar geslagen…

In India gebeurt het wel vaker dat je vanwege je geloof mishandeld wordt. In een dorp in Midnapur werd de evangelist door een groep boze omstanders in elkaar geslagen en moest zijn schoenen om zijn hals dragen. Achteraf bleek dat deze aanval een opgezette zaak was door één van de politieke leiders in dat gebied. Hierdoor kreeg de zaak niet veel aandacht van de politie, maar desondanks bleven de broeders en zusters bidden.

Na twee maanden bidden zagen zij plotseling dezelfde politieke leider in een zondagdienst. Na de kerkdienst liep hij naar voren en begon zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de gemeenteleden en kerkleiders. Hij heeft ook nog een stuk grond ter beschikking gesteld aan de kerk, die de kerk mag kopen. In India is men heel streng hierover en is speciaal toestemming nodig van de overheid. De leider van onze partner in West-Bengal zegt hierover het volgende: “We pray and believe in the Lord that Jesus is changing his heart towards Him, and we request the larger body of Christ to pray for him.”

Laten wij God prijzen voor deze ommekeer en blijven bidden voor onze partners in India.

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF)
« Terug naar India Mission | Verre Naasten