MENU

Verslag van de ALV in Gorinchem op 25 november

Zaterdag 25 november jl. organiseerde NGK Gorinchem een India Mission-dag. Om 10.00 uur startten we met een formeel gedeelte, waarin het quotum voor komend jaar is vastgesteld op 26,00 euro per ziel, zoals in het bestedingsvoorstel stond.

Aansluitend luisterden we naar het inspirerende verhaal van dominee Dawden over diaconaal missionair zijn. Missionair zijn en diaconaat gaan in India hand in hand. Het goede doen voor de niet-gelovige medemensen is dé manier om te getuigen van Jezus. Zeker als je daarin de context van de anti-bekeringswet meeneemt. De wet schrijft voor dat het verboden is om mensen op te roepen zich te bekeren tot Jezus. Maar Jezus’ liefde laten zien door goede werken mag wel! Nadat dominee Dawden dit had gedeeld, was er ruimte voor aanbidding onder leiding van een combo uit Gorinchem.

Vervolgens was er ruimte voor het volgen van een workshop. Op een interactieve manier konden aanwezigen verder kennismaken met het werk in India. Er was een kookworkshop ter voorbereiding op de Indiase lunch (zeer geslaagd overigens!) en mensen konden in gesprek met dominee Dawden om meer te weten te komen over het missionair diaconaal zijn. Daarnaast was er een workshop zeep maken, zoals mensen dat in India ook doen. Tijdens het maken van zeep was er gelegenheid voor gesprek over het werk van vrouwengroepen in de kerken van India en de behoefte aan contacten met vrouwengroepen in Nederland. De laatste workshop was een ‘escaperoom’, waarin verschillende projecten die India Mission steunt werden belicht en waar een virtuele rondreis door Delhi kon worden gemaakt. Voorafgaand aan de lunch hebben we de ochtend afgesloten met aanbidding en gebed.

« Terug naar India Mission | Verre Naasten