Indonesië

Indonesië is een enorm groot land met allerlei verschillende leefomstandigheden en culturen. Al eeuwenlang is de islam in Indonesië de belangrijkste godsdienst. Daarnaast nemen lokale, traditionele religies een belangrijke plek in. In die uitdagende context zijn Nederlandse kerken al een aantal eeuwen actief om het geloof te delen, waarbij de vroegere koloniale band tussen Nederland en Nederlands-Indië een grote rol speelt.

Stevige basis

De GKv startte in de jaren ’50 al met missionwerk in Indonesië. Vele tientallen zendelingen, onderwijzers, verpleegkundigen en ontwikkelingswerkers legden samen met de lokale inwoners van de eilanden een stevige basis waarop de huidige projecten nog altijd voortbouwen. Uit dat werk ontstond uiteindelijk het kerkgenootschap de Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI) met zelfstandige kerken op Soemba, Papoea en Kalimantan Barat. Deze kerken en daaraan verwante organisaties proberen, elk op hun eigen plek en eigen wijze, het geloof te delen.

De focus in het missionwerk van Indonesië Mission | Verre Naasten is verschoven ván het uitsturen van zendelingen náár het ondersteunen van lokale Indonesische kerken. Behalve contacten met de ‘oude zendingskerken’ zijn er ook nieuwe relaties gegroeid, waarin samenwerking in het verspreiden van het evangelie een plek kreeg.