ANBI-verantwoording

Indonesië Mission | Verre Naasten valt als annexe instelling voor wat betreft het zijn van ANBI onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Dat betekent dat Indonesië Mission | Verre Naasten door de Belastingdienst wordt gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn alle giften aan Indonesië Mission | Verre Naasten aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Om de ANBI-status te ontvangen én te behouden, moet Indonesië Mission | Verre Naasten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het online beschikbaar stellen van specifieke informatie. Die voorwaarden zijn er om de transparantie en verantwoording van organisaties te stimuleren.

Bestuur en gegevens

Alle relevante gegevens van Indonesië Mission | Verre Naasten vindt u hier.

KvK-nummer: 64706907
RSIN-nummer: 824246603

Beleid, jaarverslag en jaarrekening

Indonesië Mission | Verre Naasten is lid van het Landelijk Samenwerkingsverband (LSV) Mission. Klik hieronder voor:

Het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van het LSV Mission
Het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 van Indonesië Mission | Verre Naasten
De statuten van Indonesië Mission | Verre Naasten
Het jaarverslag + financiële verantwoording 2021 van Indonesië Mission | Verre Naasten