MENU

Isa E church investeert in toerusting

De Isa E Church in Bangladesh groeit en wil verder bouwen aan toerusting van voorgangers en meer mensen bereiken met het evangelie.

Dit gaan ze doen door in 2023 een Bijbelcorrespondentiecursus, een Bijbelschool en jeugdconferenties aan te bieden. Ook wordt de Timothy Leadership Training voortgezet.

In Bangladesh is 91% van de bevolking moslim. De ICB wil deze mensen bereiken met het evangelie. De ICB is een inheemse kerk die met 140 voorgangers en evangelisten op 170 locaties diensten heeft. De lokale kerken zijn arm, maar gemotiveerd om te doen wat zij kunnen. Een spannende missie in een sterk islamitische omgeving. Vele voorgangers kennen heftige tegenstand. Toch is hun aanpak om de moslims te bereiken tot nu toe erg gezegend en velen hebben door hun verkondiging het evangelie aangenomen! Om verder te kunnen groeien, is er versterking nodig. Hierom wil de kerk de leiders verder toerusten via de Timothy Leadership Training, hier leren ze onder andere: christelijk rentmeesterschap van alles wat God geeft, hoe je als kerk de zorg voor Gods kinderen vormgeeft, leren hoe je bijbels onderwijs voorbereidt, hoe je geweld in families ombuigt naar omgang in liefde.

Vanwege de aanpak en werkwijze van de inheemse kerken, staan ze enigszins los van de kerken die door westerse zendelingen zijn ontstaan. Er zijn geen formele samenwerkingen, maar goede relaties met andere kerken zijn er wel. Bij een volgend werkbezoek zal worden gekeken naar de mogelijkheden om op langere termijn partnerschappen aan te gaan.

« Terug naar IndonesiĆ« Mission | Verre Naasten