MENU

Nieuw project: Tulip Fellowship Program in Taiwan

Indonesië Mission | Verre Naasten ondersteunt verschillende projecten. Af en toe komt er een nieuw project bij, zoals het Tulip Fellowship Program in Taiwan. Dit programma biedt zowel ondersteuning als training voor de vrouwen van predikanten en andere vrouwelijke werkers in de kerk. Veel van deze vrouwen hebben geen opleiding gehad, waardoor ze zich onzeker voelen binnen hun bediening. Met dit project van Indonesië Mission | Verre Naasten kunnen we deze vrouwen toerusten.

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF)

Het lijkt zo mooi: vrouw zijn van de predikant. Toch houdt het meer in dan dat het op het eerste gezicht lijkt. In veel Chinese kerken verwacht men dat de vrouw van de predikant, samen met haar man, de kerkelijke gemeente dient. De meest vrouwen doen dat ook al door bijvoorbeeld hun bijdrage in het kinder- en vrouwenwerk. Maar de meesten hebben hiervoor geen theologische opleiding gevolgd. Met dit nieuwe programma krijgen ze de juiste training en ondersteuning om hun werk goed te kunnen doen.

Eenzaamheid

Vrouwen die druk zijn met de zorg voor anderen, vergeten zichzelf nog wel eens. Eenzaamheid ligt dan op de loer. Indonesië Mission | Verre Naasten vindt dat het belangrijk is om hier aandacht voor te hebben. In het Tulip Fellowship Program is dan ook speciale zorg voor vrouwen van pastors en andere vrouwelijke werkers in de kerk. Zij worden bezocht en er wordt met hen gesproken en gebeden. Het doel is dat hieruit een netwerk ontstaat waar telkens meer vrouwen uit deze doelgroep zich bij aan kunnen sluiten. Deze verbondenheid zorgt er uiteindelijk voor dat de eenzaamheid vermindert.

Programma

Het Tulip Fellowship Program biedt een training aan van 9 tot 12 keer per jaar. Daarnaast kunnen deelnemers een bezoek van een medewerker verwachten en hebben ze maandelijks contact met elkaar. De vrouwen die al aan het programma deelnemen, proberen op hun beurt weer nieuwe contacten te leggen, zodat het netwerk de komende jaren groeit. Het programma biedt op deze manier zowel training en opleiding, als (mentale) ondersteuning.

Indonesië Mission | Verre Naasten  is dankbaar voor dit nieuwe project dat we sinds begin dit jaar ondersteunen. 

« Terug naar Indonesië Mission | Verre Naasten