MENU

Onderwijs als middel voor evangelisatie

De Gereja Kristus Tuhan (GKT) is een missionaire kerk die zich, samen met Indonesië Mission | Verre Naasten, inzet voor de bouw van scholen, het bieden van christelijk onderwijs en zorgt voor opleidingen voor leerkrachten en schoolleiders. YKAI, de onderwijsinstelling van GKT, maakt hierbij gebruik van de Educational Care-modules.

In Indonesië hebben christelijke scholen bij wet het recht om leerlingen de christelijke leer te onderwijzen en de GKT ziet dit als kans om het Evangelie verder bekend te maken. De Aletheia scholen vallen onder de YKAI. Zij presteren hoog als het gaat om kwalitatief onderwijs. En dat is niet zonder resultaat: andersgelovigen brengen hun kinderen graag naar deze scholen.

Teacher Training Upgrade

In februari 2023 namen 214 deelnemers deel aan zo’n Teacher Training Upgrade. Uit zeven steden en negen schoollocaties kwamen mensen op de training af. De deelnemers worden op de hoogte gebracht van het nieuwe leerplan en oefenen dit in de praktijk. Het leerplan biedt meer mogelijkheden om het christelijke geloof en de christelijke waarden te integreren. Het gapende gat tussen theorie en het toepassen hiervan wordt met dit leerplan gedicht.

Ambities

Volgens de GKT zijn scholen een middel om Gods liefde en waarheid in de maatschappij te laten zien. Ze richten zich op het bieden van kwalitatief goed onderwijs. YKAI maakt hierbij gebruik van de deskundigheid van Resonate, waarbij de Educational Care-modules worden gebruikt. Een trainer van Resonate traint twee groepen van 25 deelnemers en begeleidt ze nog gedurende een jaar. Het is de ambitie van YKAI om vijftig schoolleiders en leerkrachten op deze manier toe te rusten. Om de christelijke principes en waarden te kunnen integreren in de leerprocessen is er aanvullende toerusting nodig. In juni 2023 gaat deze training voor christelijke identiteit van start.

Delen van het Evangelie

Indonesië Mission | Verre Naasten  is blij dat er geïnvesteerd wordt in het christelijk onderwijs. Het nastreven van hoge kwaliteit, en het op de juiste manier in de praktijk brengen van de christelijke leer, ondersteunen wij van harte. Hoe meer leerlingen naar de scholen komen, hoe meer kansen dit biedt om het Evangelie te delen!

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF) Bekijk hier het filmpje
« Terug naar Indonesië Mission | Verre Naasten