MENU

Over ons

Indonesië Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van kerken in Overijssel en de Noordoostpolder, gericht op het ondersteunen van mission-werk in Indonesië. Kerken in de regio (en NGK-regio’s) Enschede, Hardenberg, Kampen, Ommen en Zwolle zijn lid van het samenwerkingsverband.

Historie

Al in de jaren ’50 startten de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv, nu NGK) met zendingswerk in Indonesië. Vele tientallen zendelingen, onderwijzers, verpleegkundigen en ontwikkelingswerkers trokken naar Indonesië om er, samen met de lokale inwoners, een stevige basis te leggen voor het huidige mission-werk in Indonesië. Vanuit het zendingswerk ontstonden mission-projecten op Kalimantan Barat (toentertijd West-Borneo), Papoea (ooit Nederlands Nieuw-Guinea) en Soemba. Vandaag de dag geldt heel Indonesië als het ‘werkterrein’ van Indonesië Mission | Verre Naasten.

Sinds de start van het zendingswerk in Indonesië (1956) tot in de jaren ’80 lag de nadruk vooral op kerkplanting. Tegenwoordig ligt de nadruk van het mission-werk op het ondersteunen van verschillende – intussen – zelfstandige kerken. Behalve kerkelijk opbouwwerk zijn (theologisch) onderwijs, vertaalprojecten en ontwikkelingsondersteuning nog steeds belangrijke thema’s waarbinnen Indonesië Mission | Verre  Naasten steun biedt in Indonesië.

> Bekijk welke mission-projecten in Indonesië wij ondersteunen
« Terug naar Indonesië Mission | Verre Naasten