Partners en projecten in Indonesië

Indonesië is een enorm groot land met allerlei verschillende leefomstandigheden en culturen. Al eeuwenlang is de islam in Indonesië de belangrijkste godsdienst. Ook lokale, traditionele religies nemen een belangrijke plek in. In deze uitdagende context delen Nederlandse kerken al verschillende eeuwen het christelijke geloof. Daarbij speelt de vroegere koloniale band tussen Nederland en ‘Nederlands-Indië’ een voorname rol.

Focus verschoven

Het zendingswerk van de GKv in Indonesië – gestart in de jaren ’50 – vormt de basis voor de huidige mission-partnerschappen en -projecten in Indonesië. Met één belangrijk verschil. De focus in het missionwerk van Indonesië Mission | Verre Naasten is verschoven van het uitsturen van zendelingen naar het ondersteunen van lokale Indonesische kerken en partner-organisaties. Dit zijn, behalve voormalige ‘zendingskerken’, ook nieuwe partnerrelaties. Bekijk hieronder de mission-partners en -projecten van Indonesië Mission | Verre Naasten.