MENU

Inspiratie vanuit de wereldwijde kerk

Onderstaand bericht kun je delen via kerkblad, digitale nieuwsbrief of whatsappgroep van jouw gemeente. Dit keer een bericht wat je ook kunt delen met de Bijbelkringen of miniwijken.

Inspiratie vanuit de wereldwijde kerk

De wereldwijde kerk inspireert. Relaties met zusterkerken en Verre Naasten zijn wederkerig. De relatie met ds. Samitra is hier een mooi voorbeeld van: een prachtige beschrijving van de (her)ontdekking van de psalmen. Hij schrijft:

“Remember the words of the great John Calvin, when we sing them (Psalms), we are certain that God puts in our mouths these, as if he himself were singing in us to exalt his glory.”  This is an extraordinary explanation and profound recommendation to sing Psalms, only John Calvin can express the beauty of Psalms in such a convincing way. In this statement, I see, John Calvin suggesting that the Psalms are so pure in their intention and content that even Holy God will not hesitant to sing the words of the Psalms to glorify Himself. Psalms, as part of the Holy Scriptures, are a divine song book, written with pure intention and are beyond any human err and corruption. Psalms are the collection of holy songs, written by holy God to bless His glorious name and address all the issues that relate to lives of his holy saints.  There is no better choice available than to sing Psalms in worship of our Triune God.”

Breng de woorden van Johannes Calvijn in herinnering: ‘Als we psalmen zingen, zijn we er zeker van dat God ons de woorden van de psalmen in de mond legt, alsof Hijzelf in ons zingt om zijn glorie uit te roepen’. Dit is een buitengewone uitleg en stellige aanbeveling om psalmen te zingen. Alleen Calvijn kan de schoonheid van de psalmen op zo’n overtuigende manier uitleggen.

Ik zie het zo (zegt ds. Samitra): “In deze uitspraak legt Calvijn uit dat de psalmen zo zuiver zijn in hun doel en inhoud dat zelfs de heilige God niet zal aarzelen om de woorden van de psalmen te zingen om Zichzelf groot te maken. De psalmen, als onderdeel van de heilige schrift, zijn een goddelijk ‘songbook’, geschreven met zuivere bedoelingen voorbij elke menselijke fout en slechte bedoelingen. De psalmen zijn een verzameling heilige liederen, geschreven door de heilige God om Zijn glorierijke naam te zegenen en alles te bezingen wat te maken heeft met het leven van de heiligen. Er is geen betere keuze dan psalmen te zingen in de aanbidding van onze drie-enige God.”